Innlegg: Birkeland og Madsen

SVs Ruth Birkeland har kritisert ordfører Einar Madsen (Ap) fordi han ikke var tilstede da fylkesutvalget nylig var i Eidsvoll på befaring. Madsen og Ap skylder på administrasjonen. Men hvilket ansvar har Birkeland selv? Knut Bakkehaug har idag innlegget “Birkeland og Madsen” på trykk i EUB. Les det her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Birkeland og Madsen

SV-politiker Ruth Birkeland har kritisert ordfører Einar Madsen (Ap) for ikke å være tilstede da fylkesutvalget kom på befaring i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Madsen har, som vanlig blant Eidsvollpolitikerne, skyldt på administrasjonen. Madsen fikk visst ikke informasjon om at fylkesutvalget skulle komme på befaring. Birkeland mener at Madsen plikter å holde seg orientert om hvilke offisielle delegasjoner som kommer på besøk til Eidsvoll, og hvorfor.

I utgangspunktet er det lett å være enig med ordføreren i at administrasjonen bør sørge for å holde ordføreren orientert om når det kommer folk fra viktige organer for kommunen på besøk, enten det gjelder befaring eller med andre formål. Det er kjent fra media at delegasjoner på riksnivå (f.eks statsråder) kan komme på besøk uten å informere den politiske ledelsen i en kommune. Det mener Venstre er en uting. At fylkesutvalget kommer på befaring til Eidsvoll i forbindelse med arealdelen av kommuneplanen, er åpenbart viktig for den politiske ledelsen i kommunen. Såpass burde administrasjonen forstå.

På den annen side: Ordføreren er den øverste folkevalgte leder i kommunen. Han burde instruere administrasjonen om å informere ham om når det kommer besøk til kommunen. Uansett om det er statsråder, fylkesutvalget eller andre. Hovedregelen bør være at når det kommer politikere bør Eidsvoll være representert på politisk nivå. Så ordføreren må ta ansvar for ikke å følge opp sin egen rolle, og gi administrasjonen tydelige styringsinstrukser.

Så kan man spørre seg hva Aps fylkespolitikere har tenkt på. Siri Hov Eggen, Rolf Lasse Lund, og Siri Baastad burde kanskje informert sin partifelle, ordfører Einar Madsen om besøket?

Hva med Ruth Birkeland, som kritiserte ordføreren så sterkt? Hun er en del av det fylkesutvalget som kom på befaring til Eidsvoll. Burde ikke hun informere om at Eidsvoll skulle få besøk av fylkesutvalget? Etter mange år har det skjedd et brudd mellom Ap og SV. Nå har to budsjetter og mange andre saker blitt vedtatt av Ap og andre partier. SV er, som Venstre, i opposisjon. Men kunne ikke Ruth Birkeland ha informert sine partifeller i formannskapet (Marit Sander) og i Utvalg for næring, plan og miljø (Bjørn Egil Baadshaug) om besøket? Jo, etter Venstres mening kunne hun godt ha gjort det. Da kunne Sander eller Baadshaug ha sørget for at kommunen var representert på politisk nivå. Ruth Birkeland kunne altså selv ha bidratt til at det hun kritiserer ordføreren for, ikke hadde vært noe problem overhodet. Så hvorfor gjorde hun ikke det?

En liten teori kan være at SV og Birkeland, som Venstre, er uenig med flertallet i formannskapet, om de vedtakene som ble gjort om kommuneplanens arealdel. SV ville rett og slett ikke være tjent med at Ap eller andre fra flertallet var tilstede på fylkesutvalgets befaring. Men det er kanskje et slag under beltestedet å spekulere om Birkelands handlemåte? Akkurat som Birkelands kritikk av ordføreren er et slag under beltestedet, fordi hun selv kunne bidratt til at ordføreren var tilstede på befaringen. Til tross for politisk uenighet i saker (og vi skal være uenige!) bør politikerne i Eidsvoll bidra til at kommunen ikke fremstår som en sandkasse i møte med gjester utenfra.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre.

Innlegget stod på trykk i EUB 03.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**