Vellykket årsmøte

Hå Venstre har hatt årsmøte med solid frammøte som vanlig. Årsmøtet handsama alle vanlige årsmøtesaker i tillegg til ein frisk og engasjerande politisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Tom-Henrik Rosseland ble gjenvalgt som leder på årsmøtet.

Tom-Henrik Rosseland ble gjenvalgt som leder på årsmøtet.
Foto: Jon Arne Silgjerd

Året har vore prega av normalt politisk arbeid både lokalt og på fylkesplan. Leiaren i Hå Venstre, Tom Henrik Rosseland, er også kasserar i Fylkesstyret noko som gir god kontakt med det politiske arbeidet elles i fylket. Fleire av medlemmene har også vore aktive i ulike organisatoriske verv på fylkesplan og på årsmøter.

Hå Venstre har hatt auke i medlemstalet dette året også og er svært nøgd med det.

Det vart valt nytt styre som nå ser slik ut: Leiar — Tom-Henrik Rosseland, kasserar — Mindor Hatlegjerde, sekretær — Jon Arne Silgjerd og styremedlemmer — May-Linn Njærheim og Janet Johansen.

Årsmøtet noterte seg tilfreds at tankane om å byggja dobbeltspor på jernbanen sørover frå Sandnes endelig er i ferd med å slå rot. Dette har vore Hå Venstre si store valgkampsak i mange år og det er flott å sjå at denne saka nå er blitt viktig for fleire parti.

Årsmøtet vedtok også ei politisk fråsegn om den prosessen som regjeringa har sett i gong når det gjeld kommunesamanslåing.

Les også: Uttalelsen om kommunesammenslåing

Viktige arbeidsoppgåver framover blir å fylgja med på kommuneplanprosessen i Hå og koma med innspel til denne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**