Unge Venstre – infomøte

Salten Unge Venstre inviterer til åpent infomøte onsdag 9.april 2014 kl 18-20 på Kulturhuset Gimle i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

UV stand

UV stand

Unge Venstre er en liberal organisasjon, som står for en stor grad av personlig og økonomisk frihet for enkeltmennesket, men samtidig er tilhengere av blant annet offentlig utdanning og velferdsordninger.

Unge Venstres ideologi er liberalismen og tanken om det enkelte menneskes ukrenkelige frihet. Unge Venstre mener at hvert enkelt menneske har en grunnleggende rett til å bestemme over sitt eget liv, og at alle mennesker har og skal ha like rettigheter og lik verdi.

Det liberale likhetsideal er at alle mennesker må ha like rettigheter og muligheter. En likhetstankegang utover dette vil komme i konflikt med menneskenes frihet. Når det oppstår en slik konflikt, settes frihet over likhet. Konsekvensen av at den enkelte har mulighet til frie valg skaper et mangfoldig og rikt samfunn.

Er du interessert i å lære mer om vår politikk og hva vi mener – kom på infomøte!

Logo Liberal Café

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**