Sterkt engasjement på liberal café

Et engasjert publikum glemte tida på Sandnes Brygge da Sandnes Venstre arrangerte liberal café med kommunal parlamentarisme som tema. Gode innledere og debattanter skapte utvilsomt liv og røre hos de frammøtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


De om lag femten som stilte opp på Sandnes Brygge fikk høre Arild A. Farsund innlede om kommunal parlamentarisme. Her fortalte han om erfaringene Oslo, Bergen og Tromsø har hatt med denne styreformen samt positive og negative sider ved parlamentarisme som styreform. I spørsmålsrunden ble han møtt av gode, relevante og avklarende spørsmål fra et engasjert publikum. Spørsmålene dreide seg blant annet om fordeler og ulemper for velgerne og lokaldemokratiet, konsekvenser for kommuneøkonomien og følgene av økt ansvarliggjøring av politikerne.

En engasjert Borgli

Foto: Kjell Haavard Thrane Høie

Etterpå slapp Jan Refsnes fra SV og Pål Morten Borgli fra FrP til for å komme med sine politiske standpunkt rundt kommunal parlamentarisme. Refsnes fikk uttrykt sin skepsis til styreformen, mens Borgli klart uttrykte si begeistring for denne styreformen.

Vi håper kveldens debatt kan ha bidratt til å bringe publikum nærmere et standpunkt i saken eller at deres syn har blitt styrka.

Debattpanelet

Foto: Kjell Haavard Thrane Høie

Etter et lærerikt, inspirerende og engasjert arrangement som dette, ser vi fram til nye runder med liberal café i høst. Har du tanker om emner vi bør ta opp? Kom med innspill til styret!

Kommende aktivitet framover:
• 15. april: Uformelt og sosialt treff på Sandnes Brygge kl. 18.30. Styret stiller med minst to representanter for å møte de medlemmer som måtte ønske å komme

• 28. april: Felles oppstartsmøte for nominasjonskomitéen og programkomitéen, der også arbeidsgruppene for utarbeiding av saker til programmet blir satt sammen og arbeidet med programmet starta opp. Styret vil også være med på dette møtet på Lundehaugen ungdomsskole (kl. 19.00)

• 5. juni: Venstre-skolen del 1. Opplæring om Venstres historie, ideologi og politikk på Lundehaugen ungdomsskole. Meld deg på til styreleder!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**