Lokalpolitisk nettverk!

Fredag 25. til lørdag 26. april holder Sør- og Nord-Trøndelag Venstre i fellesskap lokalpolitisk nettverk i Trondheim. Vil du høre om ideologi, arbeidslivspolitikk, saker som behandles på Stortinget, organisasjonsbygging og møte andre Venstre-folk? Da er du hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Lokalpolitisk nettverk holdes denne gang i Venstres lokaler i Kjøpmannsgata 42 i Trondheim. Vil du melde deg på? Ta kontakt med din lokallagsleder, eller send en e-post til trond.am at www.venstre.no!

Lokalpolitisk nettverk i Trondheim

Tema:

Ideologi og valgkamporganisasjon

FREDAG 25.04

17:30 Oppmøte og registrering

18:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Presentasjon av opplegg

18:15 Venstre: Det sosialliberale partiet
Trond Åm, fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre

19:30 Pause

20:00 Middag

LØRDAG 26.04

09:00 Arbeidslivspolitikk
Liselotte Lunde, stortingsrådgiver i Venstre

10:00 Miljø — fokus på vindkraft
Audun Rødningsby, stortingsrådgiver i Venstre

11:00 Kaffepause

11:15 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å. Planlegging av tiden fram mot valget i 2015
Jon Gunnes, kommunalråd for Venstre i Trondheim

Valgkampforberedelse: Listestilling

Lokale nominasjonsprosesser og programprosesser. Hva er utfordringene?
Audun Rødningsby

12:30 Lunsj

13:30 Praktisk organisasjonsarbeid

– Publisering på nett
– Bruk av medlemsregister
– Lag kurs med studieplaner fra VO
– Statstilskudd og inntektsrapportering
Trond Åm

14:30 Kaffepause

14:45 Informasjon: Presse- og mediearbeid
Mediehåndtering og profilering
Audun Rørdningsby og Liselotte Lunde

15:45 Oppsummering og avslutning.
Møteslutt dag 2
Trond Åm

 Arbeidslivspolitikk er blant temaene som skal tas opp under helgas lokalpolitiske nettverk.

Arbeidslivspolitikk er blant temaene som skal tas opp under helgas lokalpolitiske nettverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**