NVE fylgjer tilrådinga til Kvinnherad Venstre

NVE har avslått søknadane om bygging av samt Auno, Børsdalselva og Valedalen kraftverk i Kvinnherad. NVE har òg avslått søknaden om overføringa av Sitautevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kvinnherad Venstre, Kvinnherad SV og Kvinnherad Turlag inviterte til eit ope møte i grendahuset på Valen, der SKL og Kvinnherad Energi var inviterte til å informere om planane sine for utbyggjing i Børsdalen, Valedalen og overføringa frå Sitautevatn.

Etter møtet sendte Venstre inn høyringsuttale til NVE der vi gjekk imot utbyggjing av dei nemnte vassdraga. Uttalen kan de lesa her: [link#http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201103955/748478]

Her er link til NVE sine nettsider der ein enkelt finn grunngjeving for dei vedtaka dei har fatta:
[link#http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Konsesjonsnyheter1/NVE-gjev-loyve-og-positiv-innstilling-til-seks-smakraftverk-og-utviding-av-to-transformatorstasjonar-i-Ullensvang-Jondal-og-Kvinnherad-kommuner/]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**