Programarbeid – Kommunevalg 2015

Vi ønsker tilbakemeldinger på førsteutkastet til programkomiteen. Hjelp oss å gjøre et godt forslag enda bedre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Førsteutkast

Last ned andreutkastet av valgprogrammet 2015 – 2019

Innspill

Vi ønsker at flest mulig skal komme med innspill på hva som er viktige saker for Drammen i perioden 2015 – 2019.

KLIKK HER FOR Å SENDE INN ENDRINGSFORSLAG

Frist for endringsforslag til andreutkaste er 18. januar 2015. Forslag som blir levert inn etter 18. januar vil kreve 2/3-flertall på årsmøtet.

Forslag kan også sendes på e-post til [email protected].

Program 2011 – 2015

Vårt nåværende program finner du her:
https://www.venstre.no/buskerud/drammen/artikkel/34057/

Fremdrift

Programkomitéen har i 2014 avholdt flere møter, temaverksteder og besøksrunder for å innhente kunnskap om saker som kan forbedre samfunnet i Drammen.

Videre fremdrift i 2015:

• 5. januar – Programkomiteen innarbeider nye forslag fra medlemmene
• 7. januar – Endelig forslag fra programkomiteen sendes til medlemmene
• 18. januar – Frist for å spille inn endringsforslag som fremmes på årsmøtet.
• 26. januar – Årsmøtet vedtar programmet. Det er mulig å spille inn endringsforslag på årsmøtet. Forslaget krever da 2/3-flertall for å bli vedtatt.

Møtedatoer for temaer i 2014:
• 18. august, kl 1800 – Helse og omsorg
• 1. september, kl 1800 – Byutvikling
• 8. september, kl 1830 – Inkludering
• 15. september, kl 1830 – Kultur
• 29. september, kl 1800 – Skole og oppvekst
• 13. oktober, kl 1800 – Næringsliv og samferdsel
• 20. oktober, kl 1830 – Miljø
• 27. oktober, kl 1830 – Demokrati

Kontakt programkomitéen

Ønsker du kontakt med programkomitéen, send en e-post til Lars Andre Landås på [email protected].

Programkomitéen har følgende medlemmer (ansvarsområdet i parantes)
Lars Andre Landås – leder (Demokrati)
Ulla Nordgaarden – nestleder (Skole og oppvekst)
Anders Wengen – nestleder (Næring og samferdsel)
Ida M. Brown – medlem (Byutvikling)
Rune Håndlykken – medlem (Kultur)
Kjersti Beritsdatter – medlem (Helse og omsorg)
Asgeir Osnes – medlem (Miljø)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**