ÅRSMØTE I KVÆFJORD VENSTRE

Kvæfjord Venstre har hatt årsmøte med godt oppmøte og optimisme. Avtroppende leder Lillian Hessen la fram årsmelding for hovedlaget, og kunne vise til at stortingsvalget ga god økning i Venstres velgeroppslutning i kommunen, og at laget har hatt et aktivt arbeidsår med øking i medlemstallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gruppeleder Jan Meyer la fram årsmelding fra kommunegruppa, og fikk positive tilbakemeldinger for kommunestyrerepresentantenes innsats.

Nytt årsmøteinnslag denne gangen var rapport fra arbeidet i Harstad og Kvæfjord Unge Venstre, der Even Aronsen fortalte om et aktivt år med formidabel medlemsøkning.

Valgene ga følgende resultat:

Jan Meyer, leder — ny.

Heidi Frantsen , nestleder — ny.

Ole Stig Eidissen, kasserer — gjenvalg.

Eldrid Hansen, styremedlem — gjenvalg.

Per Torvald Meyer, styremedlem — gjenvalg.

Monica Stafne, styremedlem — ny.

Som vararepresentanter til styret ble valgt Bjørn Mathisen, Mildrid Fagerli og Rigmor Eide.

Mia Aronsen tiltrer styret som Unge Venstre-kontakt.

Liv Wikeland er gjenvalgt som revisor.

Årsmøtet drøftet og vedtok to uttalelser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**