Fra sist kommunestyremøte (30.april 2014)

Bjørn Ivar Gran ved Skateparken mellom Mailand og Kjenn på Lørenskog. "Foto: Kjell Erik Oseberg", "Foto: Kjell Erik Oseberg"

Lurer du på hva kommunestyret jobber med?
Ta en titt på sakslista fra siste kommunestyremøte og les referatet!

Fotballbanen på Rolvsrud stadion i Lørenskog

Følgende saker stod på dagsordenen da Lørenskog kommunestyre var samlet onsdag 30.april 2014:

•Reservasjonsordning for fastleger (høringsuttalelse)
•Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
•Tiltak for personer med redusert arbeidsevne
•Ferietilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne
•Rolvsrud idrettsplass – friplassen (sluttrapport)
•Nytt drivstoffanlegg Blåkollen (gjentatt bevilgning fra 2013 + tilleggsbevilgning)
•Kjenn skatepark (økte budsjettrammer)
•Fjellhamar skole – ballbingen (statusrapport)
•Rådhusparken – sprekker i barrikadedekke (mangelutbedring/forliksavtale)
•Oppnevning av meddommere
•Detaljreguleringsplan Solheimsveien 11 og 15
•Lørenskog kommunale pensjonskasse (årsberetning 2013)
•Romerikes Avfallsforedling ROAF (søknad om å inkludere Aurskog-Høland kommune)
•Eierskapskontroll Romerike krisesenter IKS
•Eierskapskontroll ROAF IKS
•Eierskapskontroll Norasonde AS
•Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Link til referat fra kommunestyrets møte onsdag 30.april 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**