Identitet og kommunesammenslåing

I DT 9. mai kunne man lese at Sande Arbeiderpartis gruppeleder Elin Weggesrud i en artikkel uttalte «Vår identitet ligger i Vestfold». Dette gjelder den kommende kommunereformen og prosessen vi har gående i Sande kommune. Der ser vi på om vi skal søke sammenslåing sørover mot Holmestrand, Hof og Re eller nordover mot Drammen og Drammensregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Artikkelen gir et inntrykk av at Weggesruds uttalelse baserer seg på innspill fra lag og foreninger i kommunen. I følge artikkelen har Sande Historielags uttalt: «Vi vil ikke uttale oss om saken, men vi vil gjerne være vestfoldinger fortsatt!». Uttalelsen er selvsagt noe tynt begrunnet men gir et klart inntrykk av å ønske samarbeid mot Vestfold og det er selvsagt helt legitimt og meget mulig den beste løsningen. Men innspillet er åpenbart hørt. I hvert fall av Arbeiderpartiet. Så vidt meg bekjent er de det eneste partiet som har sett innspillene fra kommunens lag og foreninger. Det er overraskende nok ikke blitt distribuert til kommunereformutvalget som er satt ned for å legge frem en innstilling i saken. Selv om alle utvalgsmedlemmene er like, er noe åpenbart likere enn andre.

Spørsmålet er i hvilken grad skal tilknytning til fylkeskommunen vektlegges når man skal vurdere fremtidig kommunestruktur? Vi snakker ikke om en fysisk flytting av kommunen så det må være fylkeskommunes tjenesteyting det er snakk om. Det er ikke fremkommet opplysninger i kommunereformutvalget som skulle tilsi at Vestfold fylkeskommune er bedre for innbyggerne i Sande enn Buskerud fylkeskommune ville kunne være. Vi vet også at i neste fase av kommunereformen skal fylkeskommunens fremtid vurderes. Hva skjer dersom vi får mindre eller større fylker/regioner og navnet Vestfold evt. bortfaller? Da vil argumentet om at vi er Vestfoldinger være et ugyldig argument som grunnlag for retningsvalget.

Det er klart at Vestfold er en viktig faktor for vår identitet, men det finnes da unektelig argumenter som tilsier at vi også er svært sterkt knyttet til Drammen og således Buskerud. Flertallet støtter Strømsgodset i Tippeligaen. Vi benytter kulturtilbudet i Drammen i langt større grad enn tilfellet er for kommunene sør for oss. Vi er en del av Søndre Buskerud politidistrikt. Sykehuset vårt må kunne sies i hovedsak å være Drammen sykehus. Drammensbadet og elvefestivalen kan også nevnes. Dessuten er Sande en naturlig del av Drammensregionens bo og arbeidsmarked. Det at uttalelsen fra Weggesrud var på trykk i DT og ikke i Jarlsberg avis sier jo også litt om hvor sterk tilknytningen til Drammen er.

Jeg har et håp om at artikkelen i DT bare gir et inntrykk av at Arbeiderpartiet har bestemt seg i saken. Dersom de derimot har bestemt seg og grunnlaget er vår identitet som Vestfoldinger må det kunne sies å være en noe svak begrunnelse.

Jeg håper Arbeiderpartiet er interessert i å gjennomføre en god, åpen og innbygger-involverende prosess frem til et godt og veloverveid resultat. Et resultat som er til det beste for alle aspekter av livet for Sandes innbyggere og ikke bare vår identitet.

Per Martin Berg
Gruppeleder — Sande Venstre

Per Martin Berg

Foto: Privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**