Mottok Annette Thommessens hederspris

Venstreleder Trine Skei Grande mottok igår Annette Thommessens hederspris sammen med stortingspolitikerne Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Karin Andersen (SV) og Anne Merete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal asylmottak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Annette Thommessens Minnefond har som formål å fremme forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Utdelingen skjedde på Annette Thommessens fødselsdag 20. mai, og i forbindelse med markeringen av NOAS’ 30-årsdag på Cafe Engebret i Oslo.

Styret begrunner hedersprisen til stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande slik:

 I en offentlig debatt preget av krav om stadig strengere praksis, økt kontroll og flere sanksjonsmuligheter, har de tre politikerne vektlagt situasjonen i de krigs- og konfliktområder de fleste asylsøkere flykter fra, er blant begrunnelsene for å gi minneprisen til tre stortingspolitikere.

I en offentlig debatt preget av krav om stadig strengere praksis, økt kontroll og flere sanksjonsmuligheter, har de tre politikerne vektlagt situasjonen i de krigs- og konfliktområder de fleste asylsøkere flykter fra, er blant begrunnelsene for å gi minneprisen til tre stortingspolitikere.
Foto: NOAS

“Stortingspolitikerne Karin Andersen, SV, Geir Jørgen Bekkevold, KrF og Trine Skei Grande, Venstre, har alle tre over flere år vist et sterkt personlig engasjement for asylsøkeres rettigheter og situasjon. De har tatt opp det de ser som urimelige og urettferdige konsekvenser av norsk asylpolitikk og —praksis. Gjennom personlige forslag, komitearbeid og høringer har de bidratt til en bredere politisk debatt med vektlegging av asylsøkeres situasjon og perspektiv.
I en offentlig debatt preget av krav om stadig strengere praksis, økt kontroll og flere sanksjonsmuligheter, har de tre politikerne vektlagt situasjonen i de krigs- og konfliktområder de fleste asylsøkere flykter fra. De har alle tre understreket norsk ansvar for en human asylpolitikk, bygget på grunnleggende rettigheter og respekt for flyktninger som kan være sårbare og i vanskelige situasjoner både under og etter flukt fra sine hjemland.

Styret i Annette Thommessens minnefond ønsker å hedre personlig politisk engasjement over tid for asylsøkere. Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande har alle gjennom flere år tatt opp det de ser som urimelige utslag av politikk og praksis og har foreslått tiltak og reguleringer som i større grad vektlegger hensynet til barns beste og til sårbare asylsøkere i vanskelige situasjoner. Styret i Minnefondet ser personlig, politisk engasjement som en viktig garanti mot en asylpolitikk som i for stor grad vektlegger norske politiske symbolsaker og kontrolltiltak framfor ansvaret for humanitære løsninger og respekten for sårbare mennesker på flukt.”

Mottakere av Annette Thommessens minnepris 2014

Mottakere av Annette Thommessens minnepris 2014
Foto: NOAS

Styret begrynner hedersprisen til Anne Merete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab, Årdal mottak slik:

“Asylmottaket i Årdal ble opprettet mot lokale protester sommeren 2013. 4. november 2013 ble tre mennesker brutalt drept i en buss i Årdal. Drapsmannen var en asylsøker. De grufulle drapene utløste sinne, frykt og mistenksomhet overfor de gjenværende beboerne i mottaket. Blant asylsøkerne var frykten stor for at drapenes skulle framprovosere voldsomme reaksjoner mot mottaket.

Anne Merete Hatlelid, nestleder ved mottaket, tok initiativ til at mottaket og asylsøkerne skulle komme bygdefolket i møte og fortelle sine historier. Bare slik kunne mistenksomhet og frykt erstattes med kjennskap og forståelse. Særlig viktig var det å komme i dialog med ungdommen i bygda. Både fordi de hadde mistet ei 19 år gammel venninne — og fordi de representerer morgendagens oppfatning av asylsøkere.

Daniel Fishaye Tekleab leder beboerrådet ved mottaket og var en av eritreerne som ønsket å møte elevene ved den videregående skolen i Årdal. Han ville fortelle sin historie om diktatur i hjemlandet og farlig flukt gjennom ørkenen i Libya og over Middelhavet. Møtet med ungdommene på skolen ble starten på flere initiativ som har gitt større gjensidig forståelse mellom lokalbefolkning og asylsøkere.

Styret i Annette Thommessens minnefond ønsker å hedre de personlige initiativ som Anne Merete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab representerer. I en svært spent og vanskelig situasjon bidro asylsøkerne selv og mottaket til viktige møter mellom lokalbefolkningen og asylsøkerne. Initiativ som var vesentlige for økt, gjensidig forståelse mellom asylsøkere og lokalbefolkning i Årdal og som har ført til flere felles arrangementer og økt deltakelse fra asylsøkeren i lokale aktiviteter.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**