Oversikt over arrangement og datoer 2014

Torsdag 22. mai hadde lokallagsstyret møte der det ble fastlagt en hel del datoer for arrangement. For at du tidligst mulig skal kunne legge dem inn i planene / kalenderen, får du her oversikten:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


5. juni:
Venstre-skolen del 1, kl. 18.30. Dette kombineres med sosialt treff der alle som har vært med på kollektivaksjonen samme morgen (5. juni er verdens miljødag) og deltakerne på Venstre-skolen samles for hyggelig drøs og noe godt å tygge på.
Sted: Sandnes Brygge

15. juni:
Sommeravslutning kl. 19.00. Vi inviterer alle medlemmer av lokallaget til ei koselig avslutning på flotte Sandnes Brygge. Vi kommer til å ordne med noe godt å spise på, så ikke kom mett!
Sted: Sandnes Brygge

16. september:
Liberal café kl. 19.00. Tema: Hva trenger framtida idag?
Tre innledere – alle er ungdommer. De skal fortelle voksne hva de ønsker av kommunen og politikerne.
Sted: Sandnes Brygge

25. september:
Medlemsmøte kl. 19.00-21.00. Meget viktig medlemsmøte. Her skal nominasjonskomitéens liste legges fram og stemmes over. Viktig at akkurat du stiller og bidrar med din stemme!
Sted: Lundehaugen ungdomsskole

4. november:
Liberal café kl. 19.00. Tema: Fra utstøtt til inkludert.
Tre innledere – blant annet en stortingsrepresentant – kommer for å ta opp human rusomsorg. De to andre innlederne vi inviterer, er lokale aktører innen rusomsorg.
Sted: Sandnes Brygge

11. november:
Sosialt og uformelt treff, Sandnes Brygge

27. november:
Årsmøte i Sandnes Venstre. Nok en meget viktig begivenhet. Dette er lokallagets øverste organ. Her blir det valg av styremedlemmer, valg av delegater til fylkesårsmøtet, resolusjoner, politisk regnskap og mer. Lokallaget sørger for servering.
Sted: Lundehaugen ungdomsskole

18. desember:
Årets siste sosiale og uformelle treff, Sandnes Brygge

De sosiale treffene er ment å være en fin og uforpliktende måte å treffe andre engasjerte medlemmer i lokallaget på – om så bare for en drøs om løst og fast. Selv om det så langt har blitt interessante samtaler om politiske saker som opptar de rundt bordet.

Ellers er arbeidsgruppene til programarbeidet godt igang med arbeidet. Dette arbeidet skal avsluttes 31. august. Etter denne dagen anses arbeidsgruppene avvikla, og det vil da bare være mulig å komme med individuelle innspill til programkomitéen (dette er lov hele tida). Disse må være skriftlige! Siste frist for dette er 10. november.

PS!
Alle medlemmer har lov til å stille på styremøter. Styret tar sikte på å bli enda bedre å informere om når og hvor styremøter skal finne sted. Dersom du akter å stille, er det fint om du gir beskjed ved å kontakte lokallaget på sandnes(a)www.venstre.no.
Alle medlemsmøter og liberale caféer er åpen for alle (og selvsagt gratis).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**