Rapport fra formannskapsmøtet (21.mai 2014)

Fra Rådhusparken i Lørenskog med utsikt over Langvannet og mot Lørenskog VGS og Ahus "Foto: Monica O. Oseberg", "Foto: Monica O. Oseberg"

Stemmerett for 16-åringer, rabatt for hjemmekompostering og gratisprinsippet – her kan du lese gruppeleders uformelle referat fra siste formannskapsmøte!

Lørenskog rådhus

Lørenskog rådhus

HER finner du alle saksdokumenter til formannskapsmøtet 21.mai 2014.


Kommunestyresaker:

Kompostbinge

Kompostbinge
Foto: Tonje Løwer Gurholt

45/14 Har innført en ny regnskapsrapportering, og alle syntes det var positivt. Det ble bemerket at dette gjorde også utvalgspolitikerne til generalister og ikke bare sektorpolitikere.

49/14 Prisreduksjon for hjemmekompostering. Her skulle en innføre en 20% rabatt i Lørenskog, men alle ble med på å utsette det forslaget, da ROAF er i ferd med å innføre noe lignende for hele det interkommunale området.

50/14 Gratisprinsippet var temaet, og jeg har lyst til å kalle det for et supperåd, men den diskusjonen kommer i kommunestyremøtet. Saken legges frem uten innstilling. Politikerne fra de andre partiene tør ikke å komme med noen som helst kontroversielle tanker, og de satser på å videreføre alt som det er, og så tror de det blir bra.

51/14 Det har vært mange spørsmål angående lokalisering av et drivstoffanlegg, men nå ser alle ut til å lande på at Blåkollen er det beste stedet og at en skal skifte noen gamle drivstofftanker der så fort som mulig.


Formannskapssaker som ikke skal til kommunestyret:

Dansere fra Studio 1 opptrer på Lørenskog hus

31/14 Stor og lang diskusjon om Bollywood. Alle er enige om at vi ikke kan gi støtte før vi får se regnskap fra tidligere år. Alle politikerne er litt redde for å stille krav, men når først noen sier at de synes at det er en slett søknad om støtte, så kastet mange seg frempå med sin skepsis. Vi ønsker å gi Bollywood redusert leie, en verdi som tilsvarer over 100.000,- men vi vil se hva regnskapet for 2013 har blitt brukt til, før vi vil gi støtte for i år.


34/14
Nedre Romerike Brannvesen har vokst og i forbindelse med det, så har de også lagt på seg litt utgifter. De har manglet litt etterrettelighet i tallgrunnlaget for budsjettene som de har lagt frem, og de har fått kritikk for dette. Antageligvis så vil de få vedtatt sitt budsjett på neste representantskapsmøte (som tilsvarer en årsforsamling i et AS).

36/14 BUK stemte for stemmerett for 16-åringer, så her er det et liberalt og positivt utgangspunkt.


Til orientering fra rådmann

Penger

Ønsker å iverksette egen innkreverfunksjon/inkasso i kommunal regi, i stedet for som i dag et privat inkassoselskap. Alle syntes å støtte tanken.

Turnhallen
Her ønsket rådmannen å få råd om hvorvidt økonomisk kontroll eller tid var det viktigste når det gjaldt hallen. Her mente alle at politikerne trenger å vite så presist som mulig tallene for en hall før en går ut og ber om mer penger. Det er et omdømme-spørsmål.

Pensjonsforsikring
For øvrig en innledning av en som jobber med pensjonsforsikring, som viste gode tall for Lørenskog etter at de ble en egen pensjonskasse. Økonomisjef Grete Østereng orienterte grundig, nesten vel grundig om de økonomiske konsekvensene ved fremleggelsen av kommuneproposisjonen. Det kan se ut til at vi ligger noen millioner under budsjett, men ingen syntes, heller ikke administrasjonen, at det var noen grunn til å sette på noen varsellamper.

Hilsen Bjørn Ivar Gran,
Gruppeleder for Venstre i kommunestyret og medlem av formannskapet


HER finner du alle saksdokumenter til formannskapsmøtet 21.mai 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**