Etterspør portal for medvirkning

Annikken Kjær Haraldsen (V) savner nettportal som skal gi innbyggerne mulighet til å mene noe om den kommende omsorgsplanen. I kommunestyret 28. mai spør hun ordføreren hvor den nettbaserte medvirkningsportalen blir av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

Vi er underveis i en planprosess for å komme fram til en kommunedelplan på området helse og omsorg. Både kommunestyret og driftskomiteen har fått orienteringer og saksdokumenter som blant annet beskriver hvordan prosessen i arbeidet fram mot en ferdig plan skal foregå.

I driftskomiteens møte den 2. oktober 2013 fikk vi en orientering om planprosessen. Det er etter plan- og bygningslovens bestemmelser lagt opp til medvirkning, med folkemøter, høring og en nettbasert medvirkningsportal. Driftskomiteens medlemmer ga positiv tilbakemelding på hvordan medvirkning i planprosessen var lagt opp.

Den 19. februar 2014 var det nytt møte i driftskomiteen. Undertegnede etterlyste da den nettbaserte medvirkningsportalen. Svaret var at portalen skulle komme på plass i løpet av kort tid.

Mitt spørsmål til ordføreren er:
Når vil den nettbaserte medvirkningsportalen som skal brukes i planprosessen for kommunedelplan helse og omsorg komme på plass?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**