Mandagsmøte 26. mai

Ny uke – nye møter. Vi møtes som vanlig på kontoret mandag kveld, for å drøfte sakene som står på agendaen til ukens kommunale møter. Denne uka er det både formannskap og oppvekststyre, og mange viktige og spennende saker ligger til behandling. Håper å se mange av dere – og husk at møtene er åpne for alle som vil!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Kjøp av sykehjemsplass
– Høringsuttalelse til forslag om ny rammeplan for kulturskolene i Norge
– Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum
– Årsrapport 2013 – Kristiansand kommune
– Årsregnskap 2013 – Kristiansand kommune

Saker til oppvekststyret:
– 1. tertialrapport 2014 – Oppvekstsektoren
– Søknad om støtte fra oppvekststyrets disposisjonskonto 2014
– Kvalitets – og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand
– Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Styret har også møte denne kvelden!

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**