Innlegg: Bra av EUB om åpenhet

Lokalavisen EUB har klaget kommunens hemmelighold av kandidater til stillingen som ny rådmann inn for fylkesmannen. Venstres Knut Bakkehaug gir EUB ros for dette i et innlegg i dagens avis, og ber avisen følge opp kampen for åpenhet og innsyn med å se nærmere på det nyopprettede finansutvalget. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bra av EUB om åpenhet

I EUBs lederartikkel 21.mai fremgår at avisen har klaget Eidsvoll kommune inn for fylkesmannen, fordi enkelte søkere til stillingen som ny rådmann ble hemmeligholdt. Deriblant navnet på han som tilslutt ble ansatt; Knut Haugestad. Avisen påpeker at det ikke er godt vite om han var den best kvalifiserte. Avisen peker også på at hans navn stod på en offentlig søkerliste til rådmannsstillingen i Oppegård tidligere i år, og avisen finner det underlig at hans navn måtte hemmeligholdes i Eidsvoll.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Venstre ønsker ikke å svekke eller undergrave den nye rådmannens posisjon. Men det er på sin plass å gi lokalavisen ros for å bidra til mer åpenhet i forvaltningen i Eidsvoll kommune. Åpenhet bør være et grunnleggende prinsipp i kommunens virksomhet, fordi dette skaper kunnskap og gir grunnlag for tillit til at de beslutninger som fattes, er fattet på korrekt måte. Uavhengig av om man er enig eller ikke i selve beslutningen.

Samtidig som vi gir EUB ros for å ha anket hemmeligholdet av søkere inn for fylkesmannen, vil vi påpeke at avisens omtale av ansettelsen ikke har vært så god som den burde. Da EUB refererte fra debatten i kommunestyret om ansettelsen av Haugestad som rådmann, ble Aps Hans Arvid Øberg sitert på følgende: “Denne gangen kommer jeg til å stemme for innstillingen, Haugestad har gjort et svært godt innrykk, sa Hans Arvid Øberg (Ap) som ved forrige rådmannstilsetting stemt imot den som da ble valgt.” EUB valgte dessverre ikke å drøfte nærmere hva som lå i denne uttalelsen. Det burde avisen gjort. Avtroppende rådmann har måttet leve med politikere som har gjort sitt til å undergrave hennes posisjon og autoritet. Øberg er en av dem som har vært aktiv i dette.

Venstre håper at EUB i sitt arbeid for åpenhet i Eidsvoll kommune kan sette søkelyset på det nyopprettede Finansutvalget. Der sitter kun de tre største partiene. Det fattes ingen vedtak, og utvalget rapporterer til formannskapet. To av kommunestyrets partier er ikke representert der. Hvis alle partier skal kunne fremlegge realistiske forslag må kunnskapen om situasjonen i kommune hva angår økonomi og andre forhold være likt fordelt blant partiene. Idag sitter de tre største partiene og diskuterer uten å fatte vedtak, basert på informasjon som andre partier ikke får tilgang til. Dette minner mye om tilstander hvor råd og utvalg blir enige om å diskutere “vanskelige” saker utenom om den formelle møtesituasjonen. Finansutvalget legger idag premissene for styringen av kommunen – uten at dette skjer i åpenhet og offentlighet.

Knut Bakkehaug,
kommunestyrerepresentant Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 26.mai 2014.

Les også intervju med Knut Bakkehaug den 21.mars, der han kritiserer det nye Finansutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**