Idag: Skolestrukturutvalget vedtar sin innstilling

Kl. 1200 i dag startet møtet i Skolestrukturutvalget på rådhuset i Sundet. Utvalget skal på møtet gi sin innstilling, som så oversendes til videre politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kun èn sak står på Skolestrukturutvalgets dagsorden i dag:

PS 14/11 Drøfting basert på fakta i rapporter, økonomi og innspill i tidligere møter og befaringer

Du finner innkallelsen og saksdokumentene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**