“16-åringer er ikke modne nok”

Maria Serafia Fjellstad løftet forrige kommunestyremøte spørsmålet om deltakelse i prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer. Saken ble behandlet i dagens kommunestyremøte, hvor man avgjorde å ikke søke om deltakelse. Et flertall av kommunestyrets medlemmer mente 16-åringer ikke var modne nok til å stemme ved valg, og at myndighetsalderen skulle være stemmerettsalder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stemmerett for kvinner 100 år.

Foto: Venstre

Ungdomsrådets leder Julie Bremnes deltok i dagens debatt, og takket Venstre for å ha brakt saken på bane. Ungdomsrådet vektla at tidlig ungdomsengasjement og deltakelse ved valg kunne gi både større valgdeltakelse senere og mer samfunnsengasjement. Også andre som tok til ordet for deltakelse i prøveprosjektet ønsket en bedre demografisk fordeling av både velgere og valgte, og mente at 16-åringer har tilstrekkelige forutsetninger gjennom både teoretisk kunnskap og bruk av tjenester som skole, kultur og samferdsel. Venstres gruppeleder Maria Serafia Fjellstad beskrev også hvordan argumentasjonen mot utvidelse alltid har vært den samme; både da allmenn stemmerett for menn kom i 1898, og da stemmerett for kvinner kom i 1913.

En eventuell søknad om deltakelse ble støttet av V, SV, R og deler av Ap – mens H, FrP, SP og deler av Ap stemte mot søknad om deltakelse i dette prøveprosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**