Venstre reddet distriktslandbruket

Jordbruksoppgjøret: – En avtale som gjør det mulig å satse på de store uten å slå beina under de små, sier Venstres Pål Farstad. Onsdag kveld presenterte de borgerlige partiene en felles avtale om jordbruksoppgjøret i Stortingets vandrehall. Avtalen innebærer en økning på rammen i oppgjøret med 250 millioner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Last ned: Felles avtale om jordbruksoppgjøret (H, Frp, KrF og V)

Etter grundige forhandlinger de siste ukene, presenterte Venstres Pål Farstad, Line Henriette Hjemdal (Krf), Ingunn Foss (H) og Morten Ørsal Johansen en felles avtale om jordbruksoppgjøret.

– Vi er svært fornøyd med en økning på rammen i oppgjøret med 250 millioner. Vi sikrer både nødvendig modernisering og tydelig støtte for de som vil satse på framtidas landbruk. Vi legger til rette for en mangfoldig bruksstruktur, og miljøprofilen styrkes i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, understreker Pål Farstad.
– Vi er svært fornøyd med en økning på rammen i oppgjøret med 250 millioner. Vi sikrer både nødvendig modernisering og tydelig støtte for de som vil satse på framtidas landbruk. Vi legger til rette for en mangfoldig bruksstruktur, og miljøprofilen styrkes i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, understreker Pål Farstad.

Pål Farstad på Løvebakken

Foto: Ragnhild Helseth

Gjør det mulig å være stor uten å gå ut over de små
Innretningen på avtalen er endret på viktige områder. Dette gjelder blant annet tilskudd til mjølkebruk, ku, sau og geit, og arealtilskudd til korn, frukt, grønnsaker og bær, sier Farstad. — En satsing på de store skal ikke gå utover de små. Strukturendringstiltakene er fremtidsrettede, men det er viktig at overføringene er målrettede.

– Som politikere har vi et ansvar for å skape forutsigbarhet for de menneskene vi forhandler på vegne av, og der mange har satset og har lån i banken. Med denne avtalen sikrer vi både nødvendig modernisering og tydelig støtte til de som vil satse framover, mener Farstad.

Styrket miljø- og klimaprofil fremover
– Avtalens miljøprofil er vesentlig styrket. Blant annet har vi reversert kutt på SMIL-ordningen for spesielle miljøtiltak i landbruket, og det samme med de regionale miljøprogrammene. I tillegg er tilskuddet til biogass- og bioenergitiltak styrket, og kutt i tilskudd til økologisk jordbruk droppes.

I avtalen er samarbeidspartiene enige om at klimagassreduserende tiltak, utredet i Klimakur, skal følges opp. I tillegg har samarbeidspartiene bestemt at det skal utarbeides en NOU om fremtidens jordbruk og skognæring i Norge. En rekke utredninger om klima, forenklinger og rekruttering skal også utarbeides og være ferdigstilt i løpet av 2015.

Stor grad av gjennomslag
Venstres opprinnelige krav var en økning av rammen på 250 millioner kroner, en videreføring av dagens miljøtiltak og støtteordninger for økologisk landbruk uten kutt, en ny utredning av landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene, skjerpede krav til veterinærbesøk og kutt i pelsdyrstøtte, samt endringer på mange tilskuddsordninger som med regjeringens opplegg ville ha svekket den varierte bruksstrukturen betydelig.

– Jeg konstaterer at vi med denne enigheten har dratt jordbruksoppgjøret mange steg i retning av Venstres krav og Venstres program, sier Farstad. — Det vil si at vi moderniserer landbrukspolitikken på flere områder samtidig som de samlede overføringene opprettholdes omtrent på dagens nivå. Avtalen gir landbruket nye muligheter til utvikling, og gir bøndene både handlingsrom og økonomisk trygghet i bunn. Det er solid Venstrepolitikk, slår han fast.

Forutsigbare rammevilkår
– Denne avtalen bidrar også til å gi forutsigbarhet og ro om forhandlingsinstituttet. Vi har laget et flertall som ikke setter landbrukspolitikken i spill, påpeker Farstad.

– Derfor er vi enige om at framtidige oppgjør følger den praksis at Stortinget godtar landbruksdepartementets proposisjon uten forhandlinger i Stortinget. Samtidig skal statens tilbud være i tråd med de føringene som ligger i avtalen, der Statens tilbud skal sikre forutsigbare rammevilkår som kan bidra til at næringens lønnsomhet forbedres.

Flesberg Venstre er svært glad for at Venstre og Krf reddet distriktslandbruket fra de blå/blå.

Enda en gang ser man hvor viktig det er med et sterkt sentrum som kan være et korrektur for de store blokkene. Ved å vise at man ikke bare kan, men faktisk også vil gå til de rød/grønne om de ikke hører på Venstre og Krf, klarte Venstre og Krf denne gangen å få de blå/blå til å forstå at man ikke kan ta fra de små for å gi til de store.

Last ned: Felles avtale om jordbruksoppgjøret (H, Frp, KrF og V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**