Debatt om kirkemillioner i Porsgrunn

Formannskapet og bystyret i Porsgrunn skal nå drøfte hvor stor del av finansieringen til en ny Østre Porsgrunn kirke skal bevilges av kommunale midler. Dette er et av mange tema som skal behandles på gruppemøtet i Venstre mandag 2. juni kl. 19. Som vanlig holdes møtet i partiets lokaler i Rådhusgata 2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Porsgrunn Venstre

Det er omfattende politisk møtevirksomhet i ukene før sommerferien setter inn. Utvalget for plan- og kommunalteknikk møtes tirsdag 3. juni og utvalget for barn- ungdom og kultur har møte onsdag. Blant temaene er ny rammeplan for Kulturskolen, erfaringer med bemanningen på Ælvespeilet og handlingsprogram for 2015.

Torsdag formiddag møtes formannskapet, og i tillegg til kirkemillioner diskuteres også framtida for den svært omtalte romleiren på Skredderrønningen. Også ny brannordning er en av de mange sakene som skal behandles.

Sakskartet for bystyret er i skrivende øyeblikk — lørdag formiddag — ikke publisert.

Bli med i debatten — det er plass i Venstres lokaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**