Årets miljøvinner er Move About!

I Bærum har mange familier to biler for å løse transportbehov til jobb, skole og fritid. Befolkningsvekst og biltetthet er blant Norges høyeste. Køproblemene og utslippene av helseskadelige gasser fra biltrafikken på nye E-18 vil ikke forsvinne dersom ikke innovative og miljøvennlige kollektivløsninger tas i bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bærum Venstre har derfor valgt å dele ut årets miljøpris til MOVE ABOUT AS og styreleder og grunnlegger av Move About Jan-Olaf Willums. www.moveabout.no

Prisen og heder og ære deles ut den 10. juni utenfor MOVE ABOUT ved Veritas kl. 17.00. Pressen er velkommen men bes gi beskjed på forhånd. Prisen består av et diplom og en sjekk på kr. 5000,-.

Move About’s bildelingsløsning med elektrisk biler slår flere fluer i en smekk. Nullutslipp av helseskadelige gasser og partikler for befolkningen i Bærum, bedre kapasitet på veiene, mindre kø og bedre rom for effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk.

Move About ble stiftet i 2007 med hovedkontor i Vertasveien på Høvik og drifter en offentlig flåte med elbiler som er åpne for privatpersoner og bedrifter som trenger miljøvennlig moblitet i korte perioder.

Bærum Venstre mener at dersom antall kjøretøyer på nye E-18 ikke reduseres vil køproblemene være like ille som i dag. Dersom ikke bruken av elektriske kjøretøy intensiveres vil heller ikke utslippene av helseskadelige gasser som NOX, miljøskadelige gasser som SOX og klimaskadelige gasser som CO2 minke.

Løsningen er grønne og innovative kollektivtilbud som Move Abouts bildelsløsning med eklektiske biler. Dette er et praktisk tilbud som kan erstatte bil nummer to for familier i en travel hverdag samtidig som køer og utslipp av helseskadelige gasser minker.

Jan-Olaf Willums en pioner i utvklingen av ekektriske kjøretøy og en av grunnleggerne av Move About. Han er tidligere leder av den norske elbil produsenten THINK og en av grunnleggerne av selskapet ZEM (Zero Emission Mobility) som jobber for effektive batteriløsninger for skip.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**