Medlemsmøte om kommunesammenslåing Tirsdag 10. juni kl. 17.30

Hvordan ønsker vi at Nøtterøy skal forholde seg til alle alternativene?
Hvilke prinsipper skal vi legge til grunn når vi tar stilling til de mulighetene som finnes?
Hvilke kommuner skal vi eventuelt slå oss sammen med?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Hvordan skkal norgeskartet se ut i fremtiden?

Hvordan skkal norgeskartet se ut i fremtiden?
Foto: Kartbutikken.com

Formannskapet skal Onsdag 11.06.2014 behandle utredninger forbindelse med mulig kommunesammenslåing mellom Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg

I forkant av dette holder vi i Nøtterøy Venstre medlemsmøte, hvor dette er temaet.

Tidspunkt: Tirsdag 10. juni kl. 17.30
Sted: Brannstasjonen på Tinghaug (inngang fra baksiden)
Tema: Kommunesammenslåing

Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen

Nøtterøy Venstre

Vakre grønne Nøtterøy sett fra Tønsberg. Til venstre ser også Vestfjorden, kanalen, Stokke og utover

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**