Venstre vil ha nasjonalpark i Østmarka

Østmarka har nemlig unike naturverdier som bør vernes av hensyn til hele nasjonen, og som ikke kan vernes noe annet sted i Norge. -Det er ikke spørsmål om det blir nasjonalpark i Østmarka, spørsmålet er heller når den kommer. Det sa Ola Elvestuen på møte om nasjonalpark Østmarka i Enebakk 19.juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Østmarka i nærheten av Oslo

Foto: Sondrekv / Wikipedia

Akershus Venstre og Enebakk Venstre inviterte til folkemøte om nasjonalpark i Østmarka den 19.juni. Ola Elvestuen innledet om kveldens tema: Nasjonalpark i Østmarka.

Ola Elvestuen, som nå leder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er like stor tilhenger av en nasjonalpark i Østmarka som da han var byråd for miljø og samferdsel i Oslo i 2011—2013. Ola Elvestuen fremmet som mijlø- og smaferdelsbyråd forslaget om en nasjonalpark for byrådet i Oslo, og han har mye av æren for at et overveldende flertall i Oslos bystyre 6. mars 2013 gikk inn for å utrede en Østmarka nasjonalpark med bredest mulig regional forankring. Initiativet til å lage en nasjonalpark i Østmarka kom først fra organisasjonen Østmarkas venner.

Både Venstres lokallag i Follo og på nedre Romerike jublet da Oslos bystyre anbefalte at 24 km2 av kommunens skog i Østmarka burde bli nasjonalpark, men saken møtte senere motstand da kommunestyrene i Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog gikk imot en nasjonalpark på sine områder.

Blir tema i valgkampen
— Det skal være lokalvalg i 2015, og vi mener at dette er en sak som fortjener å bli et viktig tema i valgkampen. Dette blir en viktig sak for Enebakk Venstre fram mot valget i 2015 sier Andreas Thommasen, leder i Enebakk Venstre. Saken blir viktig både for Akershus Venstre og for venstrelagene i alle kommunen rundt Østmarka, vi har godt håp om å få med oss flere andre partier i denne viktige saken, sier Solveig Schytz, leder i Akershus Venstre.

Et nasjonalt ansvar
– Summen av nasjonalparker skal gjenspeile hele det nasjonale naturmangfoldet. Da bør det også være et nasjonalt ansvar å se til at alle vegetasjonssoner og naturtyper er representert, og et slikt skoglandskap som finnes i Østmarka er faktisk ikke vernet i noen av de andre nasjonalparkene våre, påpeker Elvestuen.

Østmarkas Venner var også representert i møtet. — Vi er veldig glade for den støtten vi får fra Venstre, og vi håper å nå bredt ut med argumentene våre i tiden som kommer. Østmarka er nemlig Norges siste mulighet til å opprette en nasjonalpark i et lavereliggende skogsområde på Østlandet. Dette er et spennende og opplevelsesrikt skoglandskap som må bevares for ettertiden. Det finnes ingen andre områder av denne typen som er store nok, og upåvirket nok, til å kunne bli nasjonalpark, sier Johan Ellingsen, leder i Østmarkas Venner.

— En nasjonalpark i Østmarka skal ikke hemme friluftslivet, som noen tror, men fremme det. Det vil bli utarbeidet forvaltningsplan og skjøtselsplan som ivaretar både naturverdiene og friluftslivsinteressene. Dagens bruk, inkludert maskinpreparering av hovedskiløypene, fortsetter. Dessuten er erstatningsordningene for skogvern meget gode. Både kommunale og eventuelle private skogeiere kan få gode inntekter fra skogsområder som ellers ofte er lite lønnsomme

Nasjonale og lokale naturvern- og friluftsorganisasjoner støtter samlet opp om ønsket om nasjonalparkplanen.

les mer om saken på Østmarkas venners nettside her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**