Den som leter, skal også finne

Og HAs redaktør finner nøyaktig de forholdene han leter etter i sin leder 3. juni. Her har Venstres Geir Helge Sandsmark et motinnlegg mot HAs lederartikkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Og HAs redaktør finner nøyaktig de forholdene han leter etter i sin leder 3. juni. Det er aldri vanskelig å finne kritikkverdig politikk, for den som har dette som hovedinteresse. Dersom redaktøren i stedet hadde lett etter positive endringer i kulturen, som for eksempel åpenhet om økonomirapportene spesielt og politikken generelt, ville han funnet det. Han kunne ha funnet invitasjon til åpne diskusjonsmøter om økonomiplan og budsjett. Om han hadde lett etter viktige løft for byen, som vedtak om nytt renseanlegg med biogassproduksjon på Remmen, hadde han funnet det. Det finnes også eksempler på politikere, fra flere partier, som fremmer en konstruktiv tone i debatten.

Halden Venstre: Listekandidater 2011.

Foto: Reyes Esteban

Det er likevel mest trist at han henger ut et helt politisk miljø for forhold som noen få representanter er eksponent for. Ordføreren er, etter mitt syn, ikke blant dem. Offenbergs innlegg, som lederen imøtegår, peker presist på det viktigste hinderet for bredere samarbeid for å rydde opp i kommunens økonomi, nemlig noen partiers manglende erkjennelse av at det samlede aktivitetsnivået, i form av lønnsmasse, er for høyt. På andre områder oppnås ofte tverrpolitisk enighet. I dette lyset blir det tydelig at redaktørens gjentatte rop om samarbeid i realiteten er klaging over APs reduserte innflytelse.

Det nåværende politiske miljøet er, i alle partier, en blanding av førsteperiodepolitikere og gamle travere. En av tre faste venstrerepresentanter i kommunestyret og bare to av høyres 18 representanter hadde fast plass i forrige periode. For andre partier er bildet litt annerledes. Utsagnet i billedteksten, «Halden trenger ny politisk kultur tuftet på andre verdier», er derfor unyansert og gir grunn for noen spørsmål: Hvilke gamle verdier og hvilke politikere siktes det til? Hvilke bærere av gammel ukultur ønsker HAs redaktør å skifte ut?

Litt oppmerksomhet på de positive trekkene, som også finnes i Haldenpolitikken, vil også være et bidrag til fortsatt bedring der dette trengs.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**