Nytt Shoppingbygg utsatt

Miljø- og teknisk komite vedtok i kveldens møte å utsette behandlingen av sak PS42/14 som omhandlet riving av eksisterende bygg og oppføre nybygg med 6 leiligheter i Viddefjellveien 1 og Ringveien 1. Stian Lund (V) ble av det røde flertall i komiteen erklært inhabil da han er besvogret med en nabo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jeg føler meg på ingen måte inhabil i saken om “Shoppingbygget” sier Stian Lund i en kommentar til kveldens møte i Miljø og teknisk komité.

Anført av det røde flertall vedtok deretter komiteen å utsette behandlingen av saken, som nå går en usikker sommer i møte. Søker var forøvrig Krit Arkitekjter AS med Moe Dalen Investment AS som tiltakshaver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**