Ønsker å støtte Mads og Thomas Mathisen med 100 000 kroner

Jan Einar Henriksen (V) har sendt forslag til Kulturkomiteen om å bevilge 50 000 kroner hvert år i 2014 og 2015 til de unge Risørseilerne Mads og Thomas Mathisen. Jeg synes deres satsing er fremragende og en inspirasjon til Risørs mange talenter om å sjobbe for å nå sine mål sier Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


God PR
– Jeg tror satsingen på 29er og deres unge mannskap fra Risør vil gi Risør kommune mye positiv PR i årene som kommer. Derfor håper jeg Kulturkomiteen støtter forslaget og at Risør Bystyre senere følger opp og vedtar en støtte med en samlet sum på 100 000 kroner.

 Talentutvikliong er viktig og som i skolen må også de beste seilertalentene få sin del av oppmerksomheten!

Talentutvikliong er viktig og som i skolen må også de beste seilertalentene få sin del av oppmerksomheten!
Foto: Runar Nes

– En spinnaker med Risør byvåpen som logo vil forhåpentligvis gi både seilerne og Risør vind i seilene. Min far sa; “for at noe skal bli gjort, er det noen som må gjøre noe”. I så måte er mitt forslag kun et ubetydelig bidrag i forhold til alt det møysommelige arbeid de to unge seilerne og deres støtteapparat utfører over tid, men kanskje støtten fra Kulturkomiteen og Bystyret kan gi dem det lille ekstra som skal til for å lykkes i en så krevende sport på høyt nivå avslutter Henriksen og håper på politisk oppbakking!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**