Venstre-forslag om å utsette Kolstad-drabantby falt

Det kan bli inntil 900 boliger i Drøbaks nye drabantby, etter at Frognpolitikerne vedtok rammer for områdeplan for Kolstad, Odalen og Klommestein skog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker behandlet saken mandag 2.6., og Formannskapet behandlet saken onsdag 4.6.

-Høyre og Arbeiderpartiet er på vei ut på et skråplan som kan gjøre kommuneplanens mål om 100 boliger i året til en papirbestemmelse, sier Venstres utvalgsmedlem Nicolay Corneliussen.

 Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde
Foto: Ivar Ruud Eide

De neste årene er det tilstrekkelig med regulerte prosjekter til å oppfylle kommuneplanens mål om 100 boliger i året. Kommunen har dessuten selv et ambisiøst program for utbygging av omsorgsboliger. Nylig ble det også startet områderegulering av Seiersten-Ullerud-Dyrløkke, som kan gi rom for et betydelig antall boliger. I tillegg utarbeides det en kommunedelplan som kan åpne for mer bygging i Nordre Frogn, særlig omkring Dal.

Venstre foreslo derfor å utsette områdeplanleggingen på Kolstad inntil det er avklart om det er behov for disse boligene i overskuelig fremtid. Forslaget fikk støtte fra KrF, SV og Senterpartiet, mens Arbeiderpartiet, Høyre og FrP sikret et 7-4-flertall for forslaget.

-Når utvalget setter i gang denne prosessen nå kan det neppe være kommuneplanens utbyggingsmål som legges til grunn, sier Corneliussen.

Målet om 100 boliger pr år ble stadfestet av kommunestyret da ny kommuneplan ble vedtatt i juni 2013. Dette innebærer en vekst som kommunestyreflertallet mener er forsvarlig for å kunne ta imot nye innbyggere i et tempo som sikrer tilstrekkelig kapasitet på skole, barnehage og eldreomsorg, og slik at det unngås sosialt ustabile bomiljøer.

-Vi i Venstre mener at 100 boliger i året er i overkant av det Frogn-samfunnet tåler, sier Venstres gruppeleder og medlem av formannskapet, Erik Lundeby. Om vi utvider rammen for å ta inn Kolstad nå, får vi betydelige utfordringer både økonomisk og sosialt.

I de vedtatte planforutsetningene er det lagt opp til trinnvis utbygging, men Venstre er ikke beroliget av det.

-Når planen er vedtatt, er det nok markedet som tar over styring av tempoet, tror Lundeby. Frogns politiske flertall er ofte rause med dispensasjoner fra vedtatte planer.

Venstre mener Kolstad bør bevares som skog og rekreasjonsområde for de tett bebygde områdene på Dyrløkkeåsen, Sogsti og Skorkeberg.

-Når vi ikke nådde frem med dette i kommuneplanen må vi jobbe for at området i hvert fall ikke bygges ut før det er behov for boligene, avslutter Corneliussen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**