Vestfold Venstres miljøpris 2014 til VestfoldMat SA

På et godt besøkt arrangement på Gamle Horten gjestegård på Verdens miljødag 5. juni, mottok VestfoldMat SA, Vestfold Venstres miljøpris for 2014. VestfoldMat fikk prisen for sitt nettverksarbeid med å fokusere på lokal og kortreist mat blant bønder, produsenter, restauranter og kjøkkensjefer i Vestfold. -Alt til beste for forbrukeren og lokalmiljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

VestfoldMat

Foto: VestfoldMat

Vestfold Venstres leder, Kåre Pettersen, begrunnet hvorfor årets prisvinner heter VestfoldMat. Karine Huseby mottok prisen på vegne av prisvinneren. Det var en svært takknemlig prisvinner som takket for prisen på vegne av hele nettverket.

VestfoldMat er et nettverk av bønder, produsenter, bakere, restauranter og kjøkkensjefer fra Vestfold, som har som felles mål å løfte mat fra Vestfold.

De legger vekt på lokal ogkortreist mat, som er positivt for miljøet da det gir mindre utslipp fra transport.

De legger også vekt på landbruket og matprodusentene i fylket, og dermed også opprettholdelsen av kulturlandskapet og det mangfoldet som følger av det.

Og de løfter fram økologiske produsenter. Og dette i en tid hvor landbruket debatteres heftig.
En tildeling til VestfoldMat gis også en ekstra dimensjon og aktualitet ved at man løfter fram viktigheten av et lokalt og allsidig landbruk, lokale råvarer og lokal mat.

Fra v.:Eddy Robertsen, prisvinner Karine Huseby, Kåre Pettersen

Fra v.:Eddy Robertsen, prisvinner Karine Huseby, Kåre Pettersen
Foto: Carl Otto Kielland


Om Verdens miljødag

Verdens miljødag ble innstiftet av FN. Verdens miljødag ble innført for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. I 1972 i Stockholm møttes for første gang verdens ledere i FN-regi for å diskutere det globale miljøet.

Hvert år hat et spesielt fokus: I år er det øystatene i verden og utfordringen de står overfor med global oppvarming og verdenshavenes stigende nivå. Årets slagord er Raise your hand — not the sealevel.

Les mer om VestfoldMat på [eksternlink#http://vestfoldmat.no/ ]http://vestfoldmat.no/ [/link]eller http://www.vestfoldmat.net/
Eller besøk en godt oppdatert side på Facebook (https://www.facebook.com/groups/77857296174/)

Fra Miljøprisutdelingen 2014

Fra Miljøprisutdelingen 2014
Foto: Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**