Innlegg: Venstres landbrukspolitikk

Svar til Margrethe Wikran, leder i Troms Bonde- og småbrukarlag om årets jordbruksoppgjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Nordlys 2. juni påstår leder i Troms Bonde- og småbrukarlag, Margrethe Wikran, at Venstre (og KrF) har opptrådt som svikere i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Jeg må anta at hun mener vi har sviktet velgerne, og gått bort fra programmet vi ble valgt på i fjor høst.

Det er selvfølgelig ikke riktig. La oss se nærmere på fakta:

Wikran har rett i at vi fikk tilført 250 millioner på ramma. Det var Venstres og KrFs krav da vi gikk inn i forhandlingene, og vi fikk altså fullt gjennomslag. Statlige overføringer er dermed på nivå med tidligere år, og det er i tråd med det som står i Venstres program.

Videre hevder Wikran at vi tar penger fra små og mellomstore gårdsbruk og gir til de store. Det er også feil. Vi har beholdt påplussingen til de store brukene som regjeringen la opp til i statens opprinnelige tilbud, men vi har reversert kuttene til de små og mellomstore brukene. Selv om vi satser på dem som vil vokse, slår vi ikke beina under de som driver i mindre skala.

Det er dette Venstre vil ha: Et mangfoldig landbruk over hele landet, hvilket også er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon. Derfor har vi økt driftstilskuddet til melkebruk, ku og geit og satsen for husdyrtilskudd til sau. Det var også viktig for oss å styrke avtalens miljøprofil. Derfor har vi blant annet reversert kutt på SMIL-ordningen for spesielle miljøtiltak i landbruket og det samme har vi gjort med de regionale miljøprogrammene. I tillegg har vi fått økt tilskuddet til biogass- og bioenergitiltak, og det blir ikke noe av kuttene i tilskudd til økologisk jordbruk.

Vi forstår ikke Bonde- og småbrukarlagets påstander om svik i årets jordbruksoppgjør. Kan du forklare hva dere mener, Wikran? Vi mener at avtalen først og fremst tilrettelegger for en variert bruksstruktur over hele landet. Landet blir mer miljøvennlig. Avtalen gjør det også lettere for dem som ønsker det, å være heltidsbønder. Dette er helt i samsvar med Venstres program.

Irene Dahl, fylkesleder i Troms Venstre.

Innlegget sto på trykk i Nordlys fredag 6. juni 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**