Venstre anker samarbeidsavtalen om Kolstad

Samarbeidsavtalen Formannskapet i Frogn vedtok om utvikling av Kolstadområdet gir dette prosjektet prioritet til saksbehandling i administrasjonen. Denne prioriteringen må politikerne ha rett til å gjøre løpende, mener Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Formannskapet vedtok 4.6. å inngå samarbeidsavtale med SAHO om områderegulering av Kolstad, Odalen og Klommestein Skog, mot stemmene fra Venstre, KrF og SV.

Kolstad skog er i dag et flott turområde for befolkningen på Skorkeberg og Sogsti.

Kolstad skog er i dag et flott turområde for befolkningen på Skorkeberg og Sogsti.
Foto: Ivar Ruud Eide

Avtalen inneholdt bestemmelser om prioritering av denne planen som Venstres mener er prinsipielt uheldige. Det heter i avtalen at “Planarbeidet skal gis prioritet i Enhet for samfunnsutvikling, Frogn kommune.” Det vises også til at kommunen forplikter seg til å stille “nødvendige ressurser til saksbehandling i henhold til fremdrift…”. Fremdriften bygger på en tidsplan med endelig vedtak i 2015.

-Vi mener det er prinsipielt uheldig at prioritering av arbeid og ressurser i kommunens administrasjon avtalefestes med en privat utbygger, sier Lundeby. Slik prioritering må det være opp til Kommunestyret å gjøre – i det daglige og i detalj delegert til rådmannen.

Når det sies at et arbeid har prioritet, samt at nødvendige ressurser til dette bindes opp mot avtalens fremdriftsplan, frykter Venstre at andre oppgaver ikke blir løst.

Frogn kommune har over lang tid hatt restanser på saksbehandling i byggesaker. Kommunen holder også for tiden på med flere store planer, som antikvarisk spesialområde, byutvikling Seiersten-Dyrløkke, og Nordre Frogn.

-Denne samarbeidsavtalen synes å innebære at dette prosjektet gis forrang før andre områdeplaner og reguleringsplaner som har betydelig politisk oppmerksomhet, sier Lundeby.

Han peker på at det ikke er gjort noe politisk vedtak som tilsier at dette er det Kommunestyret vil. Det må også bety at dette prosjektet i ytterste konsekvens kan gis forrang foran å holde frister i byggesaker, noe som er uheldig for innbyggerne, og får økonomiske konsekvenser for kommunen.

Venstre ønsker at saken behandles i kommunestyret.

Vi håper at Kommunestyret kan være med på å markere at den politiske makten i Frogn kommune ligger hos Kommunestyret, og ikke er gjenstand for begrensninger og prioriteringer som følge av forhandlinger med en privat utbygger, avslutter Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**