Sosiale utfordringer i Oslo

Hvordan sikre sosial utjevning og like muligheter i en mangfoldig by? Gamle Oslo Venstre og Bjerke Venstre inviterer til debattmøte tirsdag 24. juni kl 18 på Fontenehuset på Tøyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi ønsker velkommen til møte om sosiale utfordringer i hovedstaden. Fagpersoner og sentrale Oslo-politikere innleder for en spennende og aktuell debatt.

Basert på forskning om de sosiale forholdene i Oslo og hverdagserfaringer fra Tøyen, gir blant annet Arfi Ali fra Somalisk mødregruppe og Anne-Britt Djuve fra FAFO oss en viktig innsikt i noen av bydelens utfordringer.

Program:

Første del: Sosiale utfordringer og sosiale forskjeller i Oslo

Innledninger fra:
– Anne-Britt Djuve, forskningssjef i Fafo
– Arfi Ali, Tøyenbeboer, mor, og medlem i Somalisk mødregruppe
– Marit Rognerud, bydelsoverlege i Søndre Nordstrand

Pause

Andre del: Hvordan sikre sosial utjevning og like muligheter i en mangfoldig by?

Innledninger fra:
– Harald Nissen, Miljøpartiet de Grønne, bystyremedlem
– Julianne Ferskaug, bystyremedlem for Venstre og Nestleder i Helse- og sosialkomiteen
– Per Østvold, Sosialistisk Venstreparti, Bydelsutvalgsleder i bydel Grünerløkka
– Guro Fjellanger, Gamle Oslo Venstre, bystyremedlem

Vi avslutter med generell politisk debatt

Velkommen til Hagegata 25 kl 18 tirsdag 24.juni!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**