Velkommen til MDG

Hobøl Venstre registrerer at Miljøpartiet De Grønne (MDG) har dannet lokallag i Hobøl. Vi ønsker nok en frontkjemper for miljøet velkommen til partifloraen i Hobøl!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I en kåring gjort av alliansen Miljøvalg 2013 tidligere i høst fikk MDG, Venstre og SV alle toppkarakter for sin miljø- og klimapolitikk. At MDG og Bjørn Opjordsmoen nå i lørdagens avis uttaler som sin strategi at de vil “utfordre” Hobøl Venstre, synes vi derfor er å tenke litt smått. For et parti med miljø og klima som viktigste sak, skulle man tro at strategien burde være å skaffe flere velgere til miljøsiden, og ikke bare ha en ambisjon om å flytte miljøvelgerne fra et parti til et annet?

Om MDG likevel skulle velge å utfordre Hobøl Venstre, tror vi vi skal bestå prøven med hensyn til miljøpolitikken i Hobøl. For å nevne noen eksempler: Vi har hele tiden kjempet mot bussing og kjøring av elever over lange avstander i Hobøl gjennom vår kamp for nærskolene. Vi har fått innført lavere byggesaksgebyr for miljøhus. Vi har fått flyttet arealer satt av til boligbygging i kommuneplanen på grunn av jordvern. Vi har hele tiden støttet bredt opp om Morsaprosjektet og rensingen av Hobølelva. Og vi har, ofte som eneste parti, stemt i mot dispensasjonssøknader på byggeprosjekter som forringer bomiljøet for naboene.

Børt Erik Vikheim og Simen Saxebøl
Hobøl Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**