Venstre ønsker endringer i arbeidsmiljøloven velkommen, men vil at retten til fast ansettelse kortes ned til 2 år

Venstre ønsker regjeringens forslag om å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven velkommen, som blant annet øker adgangen til midlertidig ansettelser, men etterlyser en innstramming av maksimal varighet for midlertidige ansettelser. – Det er positivt at regjeringen endelig foreslår å gjøre arbeidsmiljøloven mer fleksibel og i tråd med et moderne arbeidsliv, uttaler arbeidspolitisk talsmann i Venstre, Sveinung Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Det er et mål for oss at ingen arbeidstakere skal måtte gå årevis på usikre kontrakter og midlertidige ansettelser. Derfor vil vi at midlertidige ansatte skal ha en rett til fast ansettelse etter to år, og ikke etter fire, slik regelen er i dag. I tillegg burde vi likestille tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige ansettelser. I staten, som er underlagt tjenestemannsloven, er det i realiteten fritt fram, mens det i privat sektor, som forholder seg til arbeidsmiljøloven, er adgangen til midlertidige ansettelser til nå vært strengt regulert, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn

Foto: Marius Nyheim

Utvidet grenser for overtid og økt mulighet til gjennomsnittsberegning

Regjeringen foreslår å utvide grensene for overtid, samt utvide muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus.

– Det er positivt at regjeringen ønsker å gjøre noe med gjennomsnittsberegningen, men det er skuffende at regjeringen ikke har sett på reglene for kvelds- og nattarbeid. Det er også noe som er verdt å diskutere i en oppdatert arbeidsmiljølov. I et moderne arbeidsliv kan vi ikke ha det slik at arbeidstakere uten tariffavtale, som sjekker epost etter kl 21:00, er lovbrytere. I tillegg bør vi ta en gjennomgang av hva som menes med "uavhengig stilling" i arbeidsmiljøloven, som er unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid, sier Rotevatn

Økt aldersgrense

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen til 72 eller 75 år. Venstre mener det er viktig å legge til rette for at flere seniorer som kan og vil jobbe, kan være yrkesaktive.

– Mange som ikke kan eller ønsker å arbeide i full stilling lenger, kan likevel gjøre en betydelig innsats for eksempel i deltidsstillinger og gjennom tilpassede arbeidsoppgaver. Det bør de får mulighet til, sier Rotevatn

Arbeidsmiljø

Venstre mener at når man først skal endre arbeidsmiljøloven er det en rekke andre tiltak som er nødvendig å gjøre for å sikre et moderne og trygt arbeidsliv.

– Varslers rettigheter bør lovfestes i arbeidsmiljøloven, og det bør opprettes en egen varslingsenhet under Arbeidstilsynet. I tillegg bør alle arbeidstakers rettigheter knyttet til permittering lovfestes, sier Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**