Borgerlig enighet om revidert budsjett for 2014

De borgerlige partiene i Oslo bystyre har kommet til enighet om revidert budsjett for 2014. Venstres gruppeleder Odd Einar Dørum beskriver forhandlingene som konstruktive, og er godt fornøyd med enigheten om å prioritere blant annet idrett, treningsmuligheter for eldre og brann- og beredskapsarbeidet i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Oslo kommunes økonomi er solid, og takket være styrkingen av kommunenes barnehageøkonomi som følge av forliket om revidert nasjonalbudsjett på stortinget, har vi funnet rom til å prioritere noen satsninger vi mener det er behov for. Byrådet hadde allerede tatt høyde for det reelle barnehagebehovet i budsjettet for 2014, så når Venstre og KrF fikk gjennomslag på Stortinget for å kompensere kommunene for en del av disse utgiftene, gir det kommunen et økt handlingsrom, sier Dørum.

Dørum i Lindesnes

Foto: Jan Kløvstad

Den største satsningen i det reviderte budsjettet er idrett. Det settes av 26,7 millioner kroner til å fullfinansiere Haugenhallen, et nytt motorsenter og skatehall på Stovner. Det bevilges også 10,7 millioner kroner til sluttføring av kunstisbanen i Bogstad vinterparadis og 1,5 millioner kroner til en ny treningspitch for cricket på Rommen.

For å øke beredskapen i Oslo, settes det av 3 millioner kroner til å øke bemanningen til Brann- og redningsetaten. Brann- og redningsetaten får også 10 millioner kroner til å kjøpe bedre utstyr. Det opprettes en tilskuddsordning på 3 millioner kroner til treningstilbud på eldresentrene, og partiene er enige om å sette av en million i 2014 for å ta igjen etterslep i tannhelsetjenesten for barn og ungdom. I tillegg bevilges 1,145 mill. til Helseforum for kvinner, som gjør et viktig forebyggende helsearbeid rettet mot minoritetskvinner i byen.

De fire partiene er også enige om å sette igang enkelte utredningarbeider frem mot budsjettet for 2015, herunder å utrede kostnadene ved å innføre 3-årskontroller på helsestasjonene.

– Det er positivt at det gode samarbeidet på borgerlig side i Oslo videreføres. Med avtalen om revidert budsjett for 2014 viser partiene at et borgerlig styre er i stand til å levere resultater til byens befolkning på viktige områder, avslutter Dørum.

Du kan lese hele avtalen mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF her (PDF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**