Hordaland Venstres miljøpris overrakt Bildeleringen SA

Fredag ble Hordaland Venstres miljøpris for 2014 overrakt Bildeleringen SA i deres lokaler i Kanalveien i Bergen. Fylkessleder Geir Kjell Andersland stod for overrekkelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Til stede fra Bildeleringen SA var daglig leder Marit Skotvoll Hjelseth og styreleder Jonas Henriksen.

Hordaland Venstre deler hvert år ut en miljøpris i forbindelse med Verdens miljødag 5. juni. Årets pris gikk altså til Bildeleringen i Bergen.
Se tidligere nettsak.

Geir Kjell Andersland bemerket under overrekkelsen at det kan synes merkelig å gi en miljøpris til et foretak som har med bilbruk å gjøre, men når man ser nærmere på hva Bildeleringen faktisk bidrar til, så er det jo veldig riktig. I over 15 år har Bildeleringen og dens medlemmer bidratt til betydelige miljømessige gevinster i Bergen og i Hordaland

I Bildeleringens vedtekter står det aller øverst at de vil “bidra til å redusere antall biler og bilbruk generelt i samfunnet” og at “laget skal i størst mulig grad ta miljøhensyn i hele sin virksomhet”.

Hordaland Venstre ønsker Bildeleringen lykke til videre!

 Geir Kjell Andersland sammen med styreleder Jonas Henriksen og daglig leder Marit Skotvoll Hjelseth

Geir Kjell Andersland sammen med styreleder Jonas Henriksen og daglig leder Marit Skotvoll Hjelseth
Foto: Gro Gjelsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**