Nye bommer skal stoppe bilene

To ekstra bomstasjoner i Sandviken vil redusere gjennomgangstrafikken i bydelen, foreslår SV, Byluftlisten og Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andersland ute 1

Foto: Mathias Fischer

De to partiene samt Venstre skisserer flere løsninger for hvordan trafikksituasjonen i løypen Sandviksveien – Nye Sandviksveien- Øvregaten kan forbedres.

Les om tiltakene her!

Et av punktene deres er at det skal iverksettes «økonomiske virkemidler» for å fjerne gjennomgangstrafikken på denne strekningen. Med det menes bomstasjoner.

Alle de tre partiene er enige om at Bybanen bør gå over Bryggen.

– Kritikken mot oss som ønsker dette er at det vil føre til økt biltrafikk i Sandviken, hvis man ikke gjør noen grep. Men det er mulig å gjøre noe, og disse tiltakene mener vi må komme på plass uavhengig av hvilken bybanetrasé som velges, sier Julie Andersland (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**