Fullt gjennomslag for felles elektronisk billettsystem i hele landet

Venstre får idag et enstemmig Storting med seg på at det skal være ett felles elektronisk billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet. Det betyr at du skal kunne bruke buss- og togkort i samtlige fylker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


For å få til dette må alle aktørene, det vil si NSB, ekspressbusselskapene og fylkeskommunene bli enige. Vedtaket blir: «Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette en nasjonal ordning med tilbud om elektronisk billett for sømløse kollektivreiser over hele landet, i samarbeid mellom de ulike aktørene.»

Det er klart etter at transport- og kommunikasjonskomiteen stilte seg bak et forslag fra Abid Q. Raja, André N. Skjelstad og Ola Elvestuen.

Hele innstillingen fra en samlet transport og kommunikasjonskomité finner du her

Abid Q. Raja, 1. kandidat til stortingsvalget 2013 for Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

-Dette vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Vi må sette folks behov når de reiser fremfor systemer. Derfor må vi ha et kollektivsystem som gjør det enkelt å planlegge, betale og utføre en reise fra A til Å, sier forslagsstiller og samferdselspolitisk talsmann i Venstre Abid Raja til VG/NTB.

Ett billettsystem for buss, tog og passasjerbåt i hele Norge
Tirsdag vedtar stortinget etter forslag fra Venstre at det skal opprettes en felles elektronisk billett for alle kollektivreiser i Norge.

– Denne seieren er viktig for Venstre. Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Mange steder er det mye kø på vegene. Begge deler viser at det er helt nødvendig å gjøre det enklere å ta grønne valg. Ett felles billettsystem med en nasjonal reiseplanlegger er et viktig skritt på vegen for

Forbrukerrådet støtter Venstres forslag.

Høgfartstog

Foto: DB

Grønne valg
Det må bli enklere å ta grønne valg i hverdagen. Flere innbyggere må bruke kollektivtrafikk når det er mulig til og fra arbeid, skole, butikk og på reise. Venstre mener der viktig for klimaet og for å få mindre kø for næringslivet og andre som må bruke veiene.For oss som forbrukere er det viktig å kunne få opplysninger om at et tilbud eksisterer, hvordan vi kan benytte oss av dette tilbudet og hva ulike alternativer koster. Tilbyderne av kollektivtrafikk er i dag NSB, ekspressbussene og de 16 regionale kollektivselskapene. Det er veldig lite samordning mellom disse kollektivselskapene. Det gjør det vanskelig for meg og deg å planlegge og reise kollektivt.

– Dagens fragmenterte billett- og ruteopplysningssystem gjør det vanskelig for oss forbrukere å velge raskeste og billigste løsning. Systemene er også så ulike at det er vanskelig å benytte seg av kollektivtrafikk i en annen region enn der vi bor når vi er på reise. I Tyskland har de et kort som kalles «BahnCard» og gir tilgang på tog, buss, bysykler, passasjerbåt og bildelingsordninger i over 100 byer. Det må være mulig å få til i et så lite land som Norge også, sier Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**