Landsstyremøte i Kirkenes 14. og 15.juni

Et veldig godt landsstyremøte ble gjennomført i Kirkenes sist helg med interssante politiske debatter om landbruk og politireformen. Besøk i Sør-Varanger gruver og Garnison Sør-Varanger sto også på programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fire politiske uttalelser ble vedtatt fra landsstyret. De gjaldt etisk handel og forbruermerking, kvinnehelse, jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi, og Syria.

Møre og Romsdal Venstre fremmet forslag til politisk uttalelse om landbruk med tittel – “Landbruk for alle – Venstre vil styrke kolonihager, skolehager og andelslandbruk”. Uttalelsen ble vedtatt som oversendelsesforslag til stortingsgruppen.

Britt Giske Andersen hadde fremmet forslag til uttalelse som gjaldt avkalringstiltak for mennesker med nedsatt arbeidsevne og bistandsbehov. Det ble en interessant debatt om tema, selv om uttalelsen ikke ble vedtatt.

Fra Møre og Romsdal Venstre møtte fylkesleder Ragnhild Helseth. Britt Giske Andersen møtte som direktevalgt landsstyremedlem. Stortingsrepresentant Pål Farstad deltok sammen med de øvrige i stortingsgruppa.

 Sør-Varanger gruver. Pål Farstad, Britt Giske Andersen og Ragnhild Helseth

Sør-Varanger gruver. Pål Farstad, Britt Giske Andersen og Ragnhild Helseth
Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**