Styre- og gruppemøte Frogner Venstre 16.6.14

Det er klart for siste styre- og gruppemøte i Frogner Venstre før sommerferien!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


AGENDA:

1. Oppsummering første halvår – hvordan har vi arbeidet og hva har vi fått til?
2. Aksjon “Kontingent 2014” – erfaringer og resultater
3. BU-saker
4. Planlegge høsten 2014
5. Nærmiljøprisen 2014
6. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**