Trond Svandal

Trond Svandal er leder i Fredrikstad Venstre og vara til bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Trond Svandal

Foto: Trond Svandal

Trond er født og oppvokst i Fredrikstad og er i dag bosatt i Gamlebyen. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo, og har vendt hjem til Fredrikstad. Han arbeider i dag som arkivar i Sarpsborg, men har arbeidet flere år i museumsbransjen.

Trond engasjerer seg særlig i byutviklings- og miljøsaker. Trond har vært leder i lokalpartiet siden 2013 og er vara til bystyret og kulturutvalget. – Jeg vil arbeide for at “Fredrikstad skal være en moderne miljøby, som samtidig tar vare på byens kvaliteter og menneskene som bor her”. Det er en stor oppgave, men en oppgave man som politiker må ta på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**