Gjennsomslag for Venstre i bystyret

Det ble en god dag for Venstre i går da bystyret behandlet høringsutkast til ny Kommuneplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

Kommuneplan 2014-2029 er den viktigste planen Stavanger Kommune utvikler. Den sier hvordan byen skal utvikles fram til 2029. Den sier mye om hvor det skal bygges, hvor høyt det skal bygges og hva som skal bygges; hvor det skal komme boliger og hvor det skal komme næringsbygg. For første gang har også folkehelsearbeidet blitt en viktig premiss for arbeidet. Det er lagt ned et formidabelt arbeid fra administrasjonen, her er fakta, her er bekrivelser og her er løsninger.

Venstre fikk gjennomslag for tre saker vi har kjempet for i lengre tid i kommuneplanen.

Foto: CHL

Emmaus
De vakre markene ved Emmaus skal forbli grøntområde, her kommer det ikke flere bygg. En gave til Storhaug, en gave til byen. Midt ute på området skulle det komme offentlig bygg som ville delt området i to og skapt mertrafikk. Sykehjemsplassene som skulle vært her ble flyttet til Øyane. Venstre har jobbet for denne løsningen gjennom mange år og i går gikk den endelig gjennom!

Losby 18-hulls golfbane på Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Gimle Gård
Gimle Gård ligger vakkert til ned mot Store Stokkavatn. Vi kjempet mot utbygging her i 2006 og vant kampen den gang. I går ble seieren på nytt bekreftet. Gimle gård skal ikke bygges ut til boligformål. Nærheten til Store Stokkavatn og oh hensynet til jordvern var bærende argumenter her. Men selvsagt betyr det mye at familien vil bevare gården som i dag.

Bybane Stavanger Jåttåvågen

Foto: Ghost design

Skinnegående transport
Bystyret har bedt om et prosjekt som beskriver muligheten for skinnegående kollektivtrafikk i aksen Sentrum/Ullandhaug/Forus/Sandnes, selvsagt i samarbeid med Sandnes og Sola og Rogaland fylkeskommune. Denne aksen er særdeles bilbasert i dag. Store messe og boområder på Tjensvoll. Madlasenteret, Universitet og eventuelt nytt sykehus, for ikke å snakke om 30 000 arbeidsplasser på Forus og trafikken til flyplassen. Et spennende og framtidsrettet og bærekraftig prosjekt. Venstre stod alene som forslagstiller, men 40 av 67 stemte til slutt for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**