Kommuneplanen og Groruddalen

Kjell Veivåg hadde et leserinnlegg i Akers Avis Groruddalen fredag 13. juni. Her er en digital utgave.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Forslaget til ny Kommuneplan «Oslo mot 2030»(ekstern lenke), legger til rette for at byen skal utvikle seg «innenfra og utover». Det er i og for seg naturlig, men det har samtidig den effekten at man lett skyfler problemer foran seg. Den «problemhaugen» kan bli ganske stor og den rammer Grorud, Alna og Stovner med full tyngde. Bystyret bør endre denne måten å tenke på ved å initiere minst to utbyggingsprosjekter i Groruddalen, som begge har en helhetlig ramme rundt seg.

Furuset har alle muligheter til å bli et nytt bysentrum. Utredningen «Fra senter til sentrum. Klimaeffektiv utvikling på Furuset»(ekstern lenke) viser hvordan dette kan gjøres. Det kommunale grepet handler om følgende:
Et avgrenset lokk over E6. Det vil knytte Furuset sammen med marka, gi mer grøntareal og muligheter for å bygge i randsonen langs E6.
Bygging av nytt sykehjem. Sykehjemmet har stått på prioriteringslisten i en årrekke. Nå kan det bygges som en integrert del av et nytt sentrum. Det kan godt bygges av private så lenge det skjer innenfor en helhetlig plan.
Helse- og mestringshus. Bydelen ønsker å samlokalisere flere tjenester. Kommunen behøver ikke å bygge, men kommunen må sikre at også dette tiltaket er med og styrker fellesskapet på Furuset.
Biblioteket som en utvidet kulturarena. Et moderne sentrum trenger scene, kino, bibliotek, og andre møteplasser for unge og eldre. Biblioteket på Furuset har en sterk stilling i lokalmiljøet og kan bli en drivkraft i det kulturmylderet som hører med i et moderne sentrumsområde.
Utbygging av senteret. Dette er en oppgave for private utbyggere. Men det er kommunen som ved å ta initiativ og gjennom bruk av planverket, kan sørge for at utbyggingen skjer koordinert og innenfor de krav som stilles til et klimaeffektivt bysentrum.
Variert boligbygging. Furuset trenger ikke flere boligblokker, men en variert bebyggelse med kvalitet. Det ligger store muligheter innenfor FutureBuilt-progammet til å kombinere god arkitektonisk utforming med krav til klimaeffektive bygg.

Alt dette kan realiseres i løpet av få år dersom kommunen bestemmer seg for det. Det er ikke spørsmål om nye og store kommunale investeringer. Det som trengs er styring, f.eks. gjennom et Kommunalt utviklings-/byggingsselskap som får et tydelig og målrettet oppdrag. Stockholm har Hammarby Sjøstad som de gjerne viser frem. Oslo kan om noen år vise frem et nytt, attraktivt og spennende sentrum på Furuset dersom bystyret vil.

Kjell Veivåg

Alna Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**