Rydd opp i spesialundervisningen

Venstres Svein Abrahamsen utfordret fylkesordføreren på om Rogaland fylkeskommune gir elever som har behov for det god nok spesialundervisning gjennom en interpellasjon på fylkestinget den 17. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I interpellasjon spurte Abrahamsen fylkesordføreren om de videregåense skolene våre gir et godt nok tilbud om spesialundervisning til elevene som har behov for det? Hva fungerer godt? Hva kunne vært gjort bedre, og hva vil bli gjort med dette?

Bakgrunnen for interpellasjonen er at elever har rett på spesialundervisning hvis de ikke får godt nok utbytte av det ordinære undervisningstilbudet. Disse elevene skal ha et opplæringstilbud som gir dem et forsvarlig utbytte av opplæringen og som er likeverdig med det andre elever får. Opplæringsloven stiller krav til saksbehandlingen knyttet til spesialundervisning for å ivareta rettssikkerheten til elevene og kvaliteten i tilbudet.

Fylkesmannen i Rogaland la nylig fram en tilsynsrapport om spesialundervisning ved de videregående skolene. Denne rapporten viser at rettssikkerheten for elever med behov for spesialundervisning ikke er forsvarlig ivaretatt. Det avdekkes en rekke lovbrudd, blant annet knyttet til at elever med behov for spesialundervisning ikke får velge fritt blant alle studieprogrammene og mangelfulle sakkyndige vurderinger fra PPT.

-Jeg ser svært alvorlig på at tilsynet viser at fylkeskommunen ikke etterlever sentrale lovkrav til saksbehandlingen knyttet spesialundervisning, sier Abrahamsen. Disse lovbruddene har også vært påvist i tidligere tilsyn, uten å bli rettet opp. Jeg forventer nå at fylkeskommunen snarest rydder opp i dette.

Et enstemmig fylkesting vedtok etter interpellasjonsdebatten at opplæringsutvalget i fylkeskommunen skal få en sak høsten 2014 om oppfølging av funnene i tilsynsrapporten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**