Støtte til opptrapping innen psykisk helse

Venstre gleder seg over gjennomslag og støtte for en opptrappingsplan for psykisk helse. Partiet forventer en solid pott fra regjeringen i statsbudsjettet til neste år. — Psykiske lidelser er en folkesykdom. Gledelig at Stortinget nå støtter Venstres forslag, sier helsepolitisk talsmann, Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 - Vi er svært fornøyd med at særlig barn og unge skal prioriteres. Det handler blant annet om langt flere helsesøstre på skolene.

– Vi er svært fornøyd med at særlig barn og unge skal prioriteres. Det handler blant annet om langt flere helsesøstre på skolene.
Foto: Cathrine Dokken

Ifølge Folkehelseinstituttet rammes omtrent halvparten av den norske befolkningen av en psykisk lidelse i løpet av livet. De anslår også at de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene for psykiske lidelser i Norge beløper seg til mellom 60 og 70 mrd. kroner årlig. Ifølge Folkehelseinstituttet står psykiske lidelser for 40 prosent av sykefraværet og utgjør 40 prosent av kostnadene til uførepensjon.

– Førstelinjetjenesten innen psykisk helse skal trappes opp. – Tidlig behandling kan forhindre at lettere lidelser får utvikle seg til tyngre lidelser, som må håndteres av spesialisthelsetjenesten, understreker Kjenseth.

Støtte i Stortinget
Stortinget gir i dag sin tilslutning til Venstres forslag om å trappe opp tilbudet innen psykisk helse i kommunene. Et samlet Storting ber regjeringen utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig prioritering av barn og unge.

– Psykiske lidelser er en av de store folkesykdommene. Jeg er glad for at et samlet Storting i dag gir regjeringen marsjordre om en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester og at Stortinget er spesielt tydelig på at barn og unge skal prioriteres i dette arbeidet, sier forslagsstiller og medlem av Helse- og omsorgskomiteen Ketil Kjenseth.

Helsesøstre i skolen
– Barn og unge skal prioriteres bl.a. ved tiltak som langt flere helsesøstre på skolene, flere psykologer i kommunehelsetjenesten og flere kvelds- og helgeåpne polikliniske tilbud og ambulante team med tilbud rettet særlig mot ungdom, sier Kjenseth.

Et godt utbygd psykisk tjenestetilbud i kommunen vil gi store besparelser for helsevesenet, mener Kjenseth. Han forventer en enda sterkere satsing i statsbudsjettet for neste år.

– Regjeringen har i samarbeidsavtalen forpliktet seg til å styrke behandlingstilbudet innen psykiatri, blant annet ved å etablere et bedre lavterskeltilbud i kommunene, sier Kjenseth.

Må trappe opp innsatsen i budsjettet
Alle de borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er fornøyd med at det i kommuneproposisjonen for 2015 er varslet 400 mill. kroner ekstra til styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste, samt tiltak innen rusbehandling og psykisk helse i kommunene.

– Men jeg forventer også at regjeringen trapper opp innsatsen innen psykiatri ytterligere i neste års statsbudsjett, sier Kjenseth og viser til at regjeringen gjennom samarbeidsavtalen punkt «3.f» med Venstre og KrF er forpliktet til å styrke behandlingstilbudet innen psykiatri, blant annet ved å etablere et bedre lavterskeltilbud i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**