Debattmøte om sosiale forskjeller

24. juni kl 18 arrangerer bydelslagene i Bjerke og Gamle Oslo Venstre et debattmøte om sosiale forskjeller. Møtet holdes på Fontenehuset på Tøyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dato: Tirsdag, 24.06.2014
Tid: 18:00
Sted: Fontenehuset på Tøyen, Hagegata 25

Temaet for møtet er sosiale forskjeller i Oslo og vi stiller spørsmålet:

Hvordan sikre sosial utjevning og like muligheter i en mangfoldig by?

Vi får innledninger fra fagfolk og beboere, etterfulgt av kommentarer fra sentrale Oslo-politikere, og plenumsdebatt.

Program:
Første del: Sosiale utfordringer og sosiale forskjeller i Oslo
Innledninger fra:
– Anne-Britt Djuve, forskningssjef i Fafo
– Arfi Ali, Tøyenbeboer, mor, og medlem i Somalisk mødregruppe
– Marit Rognerud, bydelsoverlege i Søndre Nordstrand

Pause

Andre del: Hvordan sikre sosial utjevning og like muligheter i en mangfoldig by?

Innlegg fra:
– Harald Nissen, Miljøpartiet de Grønne, bystyremedlem
– Guro Fjellanger, Gamle Oslo Venstre, bystyremedlem
– Julianne Ferskhaug, bystyremedlem for Venstre og Nestleder i Helse- og sosialkomiteen
– Per Østvold, Sosialistisk Venstreparti, Bydelsutvalgsleder i bydel Grünerløkka

Generell politisk debatt for alle fremmøtte.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**