Venstre krever rett til barnehageplass for alle ettåringer

Idun Bortne og Julie Andersland fremmet forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Idun Bortne vil at alle ettåringer skal ha rett til barnehageplass

Idun Bortne vil at alle ettåringer skal ha rett til barnehageplass

Idun Bortne og Julie Andersland fremmer forslag om at alle barn i Bergen skal ha rett til barnehageplass fra fylte ett år.

Forslaget fremmes i et såkalt “privat forslag”, som du kan lese i sin helhet her.

Venstre fikk ikke gjennomslag for selve forslaget denne gangen, men byrådet kommer oss noe i møte og har sammen med Venstre vedtatt disse tre punktene, som sikrer at det jobbes videre mot et mål om rett til barnehageplass for ettåringer, og for at flest mulig foreldre skal få plass til barna sine i nærbarnehager:

1. Bystyret er positiv til en ordning med utvidet rett til barnehageplass for ettåringer i Bergen kommune og ber byrådet legge dette til grunn for arbeidet med rulleringen av barnehageutbyggingsplanen i 2016.

2. Ved rullering av barnehageutbyggingsplanen i 2016 er Bystyrets ambisjon å «finmaske» tilbudet utover bydelsvis dekning, gjennom en utredning av nærmiljøbarnehager og behovet for nyetablering av barnehager i tråd med dette.

3. Parallelt med rulleringen av barnehageutbyggingsplanen ber Bystyret byrådet også revidere opptakssystemet. Saken må omhandle prioriterte grupper, muligheten for opptak knyttet til nærbarnehager (opptak etter de 29 barnehageområdene), omfanget av kriterier samt en nærmere utredning av behovet og kostnadene knyttet til kontinuerlig opptak av 1- åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**