En ny vår for fylket vårt

Så er det på`n igjen. Ikke før har den rødgrønne tatt med seg sine beredskapsplaner og forlatt bygningen, før de blåblå flytter inn i regjeringskontorene og kommer med sine nye visjoner. Planer som er storslåtte og fine, servert på glinsende papir og dandert med fine ord!
Planer laget av menn i Armanidresser og nydampede skjorter i versjon «slim fit». Robuste enheter er blitt vårt nye mantra. For det skal de ha de blåblå, de er samstemte. Politikerne kommer ustanselig med nye planer og reformer. Politi og beredskap skal reduseres. Våre høyskoler skal reformeres. Fylkeskommunen skal få nye økonomiske rammer. Vi skal få nye robuste enheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Halvor Halvorsen

Halvor Halvorsen

Endringene står i kø, og de er udelt positive må vite. Udelt positive for de store byene, som fortsetter å vokse fort. Det blir mer fokus på områder der flertallet av folk bor.

Det er bare én hake. Du som leser dette og er fra Sogn og Fjordane, det er du som er taperen.

Ikke slik å forstå at vi vil gå inn i en akutt depresjon og bunnløs fortvilelse. Vi vil fortsatt kunne bo her i Sogn og Fjordane og «holde stand». Vi vil fremdeles ha veier til Bergen, butikker å handle mat i, skoler for våre barn og ambulanser som frakter våre syke med blålys til sentrale strøk når vi trenger det. Det som skjer er at vi langsomt blir fratatt mange av våre muligheter til å skape oss en trygg og god fremtid. En fremtid til å utvikle oss på like vilkår som resten av landet. Det største problemet er at denne omveltningen reduser våre muligheter til å utvikle oss, og trekke til oss det vi trenger aller mest. UNGDOM. Våre unge flytter til de store byene, fordi det er der de har flest muligheter og tilbud. Unge finner ikke livet ute i distriktene meningsfullt eller interessant, og vi makter ikke gi dem de valgmuligheter unge føler de trenger. Unge par har ikke bare behov for én jobb. En ung familie trenger i de fleste tilfeller to jobber, og de trenger mulighet til å skifte jobb flere ganger i løpet av arbeidslivet. Dette klarer vi knapt nok å tilby, selv på de største stedene i Fylket.

Skal vi som fylke klare å møte fremtidens krav, har vi en jobb å gjøre her. En jobb som vi må gjøre selv, uavhengig av hvem som sitter i regjeringskontorene.

Sogn og Fjordane trenger UNGDOMMEN sitt pågangsmot. Skal vi vinne kampen mot sentralisering og forgubbing, trenger vi de unges vilje og engasjement. For å få nok av den eleksiren må vi få ungdommen til å bosette seg her. Da trenger vi en høyskole som er innovativ, lokalt forankret og med fokus på fylkets egne behov. Det er høyskoleutdanning i eget fylke som sikrer oss kompetanse som sykepleiere, ingeniører og lærere der vi bor. Unge som flytter ut kommer i mindre grad hjem, mens de som kommer til fylket for å studere blir her i større grad etter endt utdanning.

Vi trenger en næringsplan i fylke som gir ungdommen muligheter. Skal vi vinne morgendagens næringsutvikling må vi satse på de unge, ikke legge føringer for hvilke næringer det bør satses på. Verdiplanen som fylkeskommunen i disse dager skal vedta, har de fleste ikke hørt om. Det er ingen grunn til å fortvile, fordi denne er uten visjoner og med brist på virkelighetsoppfatningen. Det skisses opp 5-6 hovedområder for hvilke næringsområder som skal gi fylket vekst. Som om politikere og byråkrater kan bestemme slikt. Eneste mulighet for vekst er å støtte de unge som kan og vil noe. Hva ungdommen kan og hvor de skal, bør fylkeskommunen faktisk ikke bry seg så mye om. Ikke fordi dette ikke er viktig, men fordi politikerne ikke har noe kunnskap om det. Samfunnet må satse på ungdommen. Det er disse som er løsningen.

Når de unge skal etablere seg, ser de etter mer enn arbeid. De ser etter muligheter for å leve et meningsfult liv. Ungdom ser etter et pulserende lokalsamfunn og rikt kulturliv. Dette bør flere enn Bratt Moro og Malakoff ta inn over seg. Hvis vi vil ha de unge til å bosette seg her hos oss, må vi møte ungdommen mer på deres vilkår.

Vi trenger de unge å tro på. Tusenvis av Florøfolk jublet sist uke, for at fotballaget deres spilte jevnt med Norges for tiden beste lag. Disse ungguttene viste oss at vi kan hamle opp med de beste. Dersom vi forbereder oss, og dersom vi vil nok. Dette betinger at vi slipper de unge til. Av 11 spillere på banen i den omtalte kampen var hele 7 juniorspillere. De har en holdning som er så uredd og entusastisk at vi ikke skal bli overrasket om disse unge vil vise oss veien, og bringe oss mange store stunder i årene fremover.

Skal vi som fylke hevde oss i fremtiden, kan vi ikke sette vår lit til de blåblå eller de rødgrønne. Vi må sette vår lit til ungdommen. Kommune og fylke må tørre å satse på egne krefter, og slippe til de som er fremtiden vår. Ellers blir vi sittende her om 20-30 år og det eneste vi har å ser frem til, er at våre barn og barnebarn skal komme “hjem” på ferie.

Halvor Halvorsen
Nestleder
Sogn og Fjordane Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**