Klare fattigdomskrav til regjeringen

Riksrevisjonen la idag frem en rapport som viser at 78.000 barn lever i fattige familier i Norge, og tallet er økende. Venstre kommer nå med klare krav til regjeringen om bekjempelse av fattigdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


les også: Utfordret statsministeren på fattigdomsbekjempelse

I punkt 4 d i Samarbeidsavtalen står det: Det utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier og differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO økes.

En rekke regjeringer har ikke klart oppgaven med å bekjempe fattigdom blant barn.

Sveinung Rotevatn

Foto: Linda Ness Rotihaug

– Bondevikregjeringen klarte det ikke. Den rød-grønne regjeringen klarte ikke å løse fattigdomsproblemet som Kristin Halvorsen skulle fjerne med et pennestrøk. Venstre har en klar forventning om at Solberg-regjeringen følger opp samarbeidsavtalen og nå sørger for å snu trenden med den økende andelen fattige barn og lavinntektsfamilier, sier stortingsrepresentant fra Venstre Sveinung Rotevatn til Aftenposten.

Gratis barnehage og høyere barnetrygd til fattige
Venstre la i forrige periode frem 35 forslag på fattigdomstiltak rettet mot barn.

– Gratis kjernetid i barnehagen for de med dårligst råd, lavere barnehagepriser og SFO-priser for lavinntektsfamilier og mer barnetrygd til de med lavest inntekt er tiltak for å bekjempe fattigdom blant barn som vi forventer regjeringen kommer med i statsbudsjettet, sier Rotevatn.

Les også: Solberg med fattigløfte til Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**