Video: Kunnskap og miljø viktigst

I dag oppsummerte Venstres ledelse det første året i ny stortingsperiode. — Vi har alt gjennom det første året sikret mange viktige seiere for våre velgere som vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, prioriterer flere gode lærere foran flere skoletimer og en massiv satsning på jernbane. Dette er politikk som setter folk først, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Video: Se nederst på siden.

Gjennomslag og initiativ
Som følge av valgresultatet har Venstre fått langt flere gjennomslag og politiske seire de siste åtte månedene, enn i de åtte foregående årene.

– Vi ser at Stortingets rolle er tilbake, men ikke minst at det vi har løftet av saker over lang tid endelig blir realitet i samarbeidet vårt med regjeringen og Krf. Samtidig er det rom for at god initiativ i Stortinget kan nå gjennom og sikre den nødvendige dynamikken der hvor det tidligere har vært fastlåst av en flertallsregjering, sier Skei Grande.

Venstres ledertrio: Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen.

Foto: Bård Ek

Svært mye av det Venstre lovet før valget, kan vi allerede kvittere ut. Ved Venstres valgkampåpning i Arendal 9. august 2013 la Venstre fram en liste på 31 svært gode grunner til å velge Venstre og sørge for en blågrønn regjering etter valget.

– Status per juni 2014 viser at 13 av Venstres tiltak vil bli gjennomført i sin helhet, 14 blir gjennomført delvis eller på sikt, mens de siste 4 foreløpig ikke er planlagt gjennomført. Av disse 4 er det bare 1 hvor regjeringen aktivt slår fast at de vil føre en «annen» politikk, påpeker Skei Grande.

Last ned Venstre politiske regnskap for perioden 2013/2014.

Kunnskap i skolen
For Venstre er kunnskap i skolen en av de viktigste sakene og for å få til det må statusen til læreryrket gjenreises.

– Å løfte læreryrkets status er ikke gjort i en håndvending. Men Venstre har noen tydelige krav til hva som må øverst på arbeidsblokka til kunnskapsministeren i denne forbindelse, påpeker Skei Grande og viser til 10 konkrete tiltak:

Trine_valgkamp

Foto: Sveinung Bråthen

• Forbedre og utvide lærerutdanningen til en femårig mastergrad
• Doble videreutdanningsmidlene, og på sikt gi lærere rett og plikt til videreutdanning
• Plan for de 9.000 ikke-kvalifiserte lærere i norsk grunnskole uten undervisningskompetanse i fagene de underviser i.
• Få flere yrkesgrupper inn i skolen, for å gi lærerne tid til sine kjerneoppgaver
• Rydde opp i skolebyråkratiet og reduser detaljstyringen
• Få på plass gode seniortiltak, slik at det blir attraktivt å bli værende i læreryrket
• Rekruttere flere lærere fra andre yrker
• Få flere med doktorgrad inn i undervisningsstillinger i skolen
• Gi lærere flere karriereveier, slik at det er mulig å gjøre karriere og samtidig ha elevkontakt
• Sikre at det er mange nok lærere i skolen

– Venstre kommer til å følge kunnskapsministeren med argusøyne for å sikre at han følger opp vårt felles mål om å løfte læreren, sier Skei Grande.

Vil presse på klima og grundervirksomhet
Venstre har store forventninger til hva som kan skje på klima — og miljøområdet fremover, og hvordan samarbeidspartiene vil legge til rette for nye arbeidsplasser.

– Vi har opplevd et godt første år med gjennomslag gjennom hva vi fikk til i samarbeidsavtalen og med den satsningen som både kom innenfor jernbane og forsterkningen av belønningsordningen i statsbudsjett for 2014, sier Ola Elvestuen, 1. Nestleder i Venstre.

– Både arbeidet med et grønt skatteskifte og et nytt klimaforlik legger til rette for en stor nødvendig omstilling av samfunnet. Her skal vi en nøkkelrolle for å sikre de nødvendige grepene, sier Elvestuen.

– Skal vi klare å få til en omstilling av samfunnet må vi også satse på flere grundere, kapitaltilgang og inkubatorer. Dette i kombinasjon med økt satsning på forskning vil kunne skape nye og grønne arbeidsplasser for fremtiden, sier Terje Breivik, 2. Nestleder i Venstre.

– Hvorfor? næringshager og inkubatorer avgjørende for verdiskapningen og dermed også forsterkningen av inntektene til staten, påpeker Breivik.

Videoarkiv: Venstres pressekonferanse på MESH

Video: Video for Web

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**