Uttalelse: Byutvikling og kollektivsatsing må intensiveres

Oslos vekst gir en mulighet til å styre utviklingen i en retning av lavere utslipp. Prioriteringen av kollektivtrafikk, der Venstre har vært en pådriver, har gitt gode resultater så langt, men utviklingen videre må styres enda sterkere mot lavutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Et viktig ledd i dette vil være fortgang i planarbeidet rundt Fornebubanen. Venstre går inn for at følgende virkemidler brukes:
• Planarbeidet og samordning med Akershus fylkeskommune og Bærum kommune sluttføres i løpet av 2015, og byggestart skjer innen 2017.
• Som et ledd i planarbeidet etableres det graderte soner med grunneierbidrag i en radius av 400 m fra stasjonene på Skøyen og Vækerø.
• Det tilstrebes fortetting, nullutslipp og grønne tak i tråd med bydel Ullerns mulighetsstudie
• For å sikre en helhetlig tilnærming for det uutbygde området på Vækerø utlyses en arkitektkonkurranse etter mal av Tjuvholmen.

På denne måten vil dagens enorme bil- og busstrafikk med tilhørende utslipp langs Bestumkilen og Ullernchausséen kunne reduseres betraktelig, samtidig som Oslo vil få boliger for opptil 6000 nye husstander og betydelige nye næringsarealer.

Vedtatt av fylkesstyret i Oslo Venstre 27. mai 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**